Apetrots op onze cliënten en behandelaren 

Wat betekent corona voor de cliënt en de behandeling? Bij het Leo Kannerhuis gingen ze voortvarend aan de slag. Cliënten en behandelaren pasten zich aan de nieuwe werkelijkheid aan. Iedereen wilde dat de behandelingen door gingen, en dat gingen ze ook, online. Anders, maar minstens net zo goed.

“We werden overvallen door de impact van corona. Net zoals wij, moesten ook onze patiënten zich aanpassen aan een andere manier van behandelen dan we samen gewend waren. Het verbaasde me eerlijk gezegd dat iedereen haast probleemloos overschakelde op online behandelen. Iedereen wilde dat de behandelingen doorgingen en was bereid daar energie in te steken.”

José Richters werkt als behandelaar in de polikliniek van het Leo Kannerhuis in Arnhem, waar kinderen, jongeren en volwassenen leren omgaan met hun autisme én andere psychiatrische of gedragsproblemen. “Je zou verwachten dat gezien de diagnose dat onze patiënten een dergelijke plotselinge verandering niet goed zouden aankunnen, maar het tegendeel was waar. Ik was verrast hoe goed iedereen kon omgaan met online programma’s. De meeste van onze patiënten zitten in de leeftijdsgroep van 30 tot 40 jaar, maar we hebben ook patiënten van rond de 70. Ook met hen hadden en hebben we online contact. Soms moesten we improviseren aan beide kanten, maar met ieders inzet ging dat goed. De behandelingen konden dus doorgaan. ”

Geldt dat online contact voor alle patiënten? “We merkten dat we crisisgevoelige patiënten uit het oog gingen verliezen. Die zijn we dan gaan opzoeken. En dan merk je dat zij dit heel erg waarderen. Onze online aanpak was learning on the job. Wat werkt wel en wat niet? Wat kunnen we in plaats daarvan dan doen? EMDR-behandeling (dankzij deze behandeling vervaagt de levendigheid van een herinnering en de pijnlijke emoties die eraan gekoppeld zijn) kan prima online, zelfs groepsbehandelingen. Voor een individuele aanpak is beeldbellen meestal geschikt. Voor een intake en diagnostiek moeten we de patiënt wel zien. Dat hebben we zo geregeld dat dit veilig kon voor patiënt als behandelaar.”

Hebben jullie de zelfredzaamheid van de patiënt onderschat? Ik had meer weerstand verwacht, geeft José eerlijk toe. "Je denkt dat de doelgroep rigide is, maar het was verrassend te merken hoe flexibel ze omgingen met de nieuwe situatie. Geen patiënt is buiten de boot gevallen. Dat is ook een belangrijke constatering.”

Online werken was ook een aanpassing voor de behandelaren. “We zijn gewend aan face-to-face, en dan ineens moet je online behandelen. Onbekend maakt onbemind, maar ondertussen hebben we gemerkt dat online een net zo effectief middel kan zijn voor bepaalde onderdelen van een behandeling als face-to-face. Ik ben apetrots op onze patiënten én behandelaren die deze uitdaging voortvarend zijn aangegaan.”

Meer weten over online behandelen van mensen met een autisme spectrum stoornis? Stel ze aan José Richters (j.richters@leokannerhuis.nl), klinisch psycholoog en behandelaar in de polikliniek van het Leo Kannerhuis in Arnhem.