Go to top
Onderdeel van

Problemen met alcohol, drugs, gokken of gamen?

Disclaimer

Aangeboden informatie
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt naar gestreefd de informatie up-to-date te houden. Youz is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of er kan geen aanspraak op worden gemaakt.

Gebruik informatie
Youz kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.
 
Copyright
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Youz.
 
E-mail
E-mailberichten en bijgevoegde bestanden, afkomstig van Youz, kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om het bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
 
Youz is niet aansprakelijkheid wanneer informatie in de e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, of wanneer er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht.
 
Youz garandeert niet dat het bericht vrij is van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.
 
Zelftests
Op onze site staan diverse zelftests in de vorm van vragenlijsten. Aan de uitkomst van de tests kunnen geen rechten ontleend worden.
 
Externe links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Youz worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Youz heeft geen zeggenschap over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.
 
Foutmeldingen website
Onjuiste informatie of technische storingen kunt u melden bij info@youz.nl
 
Gegevens over uw bezoek
Youz meet informatie over uw verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van u als websitebezoeker. We gebruiken deze gegevens alleen om de effectiviteit van onze website te meten.

Dáárom Youz:

  • De expert in middelengebruik bij jongeren
  • Jouw wensen staan voorop
  • Snel weten waar je aan toe bent, korte wachttijden
  • Veel kennis, veel experts in huis
  • Vergoed door de zorgverzekeraar