Waarom hulp vragen bij Lucertis?

Waarom hulp vragen bij Youz?

Youz biedt op de locaties Zaandam, Den Haag en Gorinchem specialistische behandeling voor kinderen en jongeren met genderdysfore gevoelens en hun ouders of anderen uit jouw directe omgeving. Ons specialistisch team biedt ook het specifieke aanbod van Transvisie Zorg voor jeugd.

De teams bestaan uit een kinderpsychiater, een gz-psycholoog, een psychotherapeut, een systeemtherapeut, een neuropsycholoog, een basispsycholoog, een maatschappelijk werker, een stafmedewerker en ongeveer 10 vrijwilligers (in Zaandam). Een deel van het team, waaronder alle vrijwilligers, is tevens ervaringsdeskundig. Dat wil zeggen dat ze zelf ervaring hebben met zo'n genderdysforie traject en heel goed weten wat jij en je ouders doormaken. Het team werkt nauw samen met o.a. het Kennis- en Zorgcentrum genderdysforie van het Amsterdam UMC.

Wat kun je verwachten van Youz?    

  • Onderzoek en het stellen van een diagnose om te bepalen van jij, je ouders en wellicht anderen aan psychologische begeleiding nodig hebben.
  • Individuele behandeling maar ook gezinsgerichte behandelaanbod
  • Spelgroep kinderen 7 – 10 jaar met parallel ondersteuningsgroep ouders (in oprichting)
  • Jongerengroep voor jongeren van 12 – 16 (support, doorbreken isolement psycho-educatie) 
  • Jongerengroep voor jongeren 16+ (idem als groep 12 – 16) 
  • Meerdaagse (3 resp. 4 dagen met overnachting, leeftijd vanaf 12 jaar, verdieping doelen jongerengroepen)
  • Schoolondersteuning (op verzoek van bijvoorbeeld jouw school, op jouw verzoek of die van je ouders). Dit kan bestaan uit deskundigheidsbevordering aan het schoolteam en begeleiding van een ‘coming out’ in de klas.