Veelgestelde vragen door ouders

Veelgestelde vragen door ouders en verzorgers

Alles wat u of uw kind ons vertelt, valt onder het beroepsgeheim. Zonder uw toestemming geven wij geen informatie over uw kind aan anderen. Uw huisarts houden we wel op de hoogte, tenzij u of uw kind daar bezwaar tegen heeft. Alle gegevens worden opgeslagen in een Elektronisch Patiëntendossier (EPD).