Veelgestelde vragen door ouders

Veelgestelde vragen door ouders en verzorgers

Mocht je niet helemaal tevreden zijn met de behandeling, kun je dit met de behandelaar van je kind bespreken. Wanneer je er met haar/hem niet uit komt, kun je contact opnemen met de manager of de regiebehandelaar. Samen kijken we hoe we een oplossing kunnen vinden. Mocht je daarna nog ontevreden zijn, kun je contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) via 0900 444 88 88. Wanneer dat ook niet naar tevredenheid verloopt of als je daar geen behoefte aan hebt, kun je schriftelijk een formele klacht indienen per mail: Klachtencie.patientenHaaglanden@ parnassiagroep.nl of per telefoon op 088 357 00 80 of 088 357 00 27. Op grond van de Wet BIG vallen gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en klinisch neuro)psychologen tevens onder het medisch tuchtrecht, zodat klachten ook ingediend kunnen worden bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.