Veelgestelde vragen door ouders

Veelgestelde vragen door ouders en verzorgers

Voor de psycholoog/psychotherapeut geldt een beroepsgeheim: zij/hij moet je gegevens geheimhouden. Alleen als je daar expliciet toestemming voor geeft, mag zij/hij gegevens delen. Alleen in noodsituaties mag je psycholoog/psychotherapeut zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De behandelaar mag met collega’s over de behandeling overleggen. Overigens hebben die collega’s ook een geheimhoudingsplicht. De behandelaar heeft jouw toestemming wél nodig voor het geven van informatie aan de huisarts. De zorgverzekeraar moet controleren of je behandeling correct is gedeclareerd. Bij hoge uitzondering en alleen als daar aanleiding voor is, mag je zorgverzekeraar in het dossier kijken.