Veelgestelde vragen door ouders

Veelgestelde vragen door ouders en verzorgers

De psycholoog/psychotherapeut bewaart de gegevens van je kind in een digitaal dossier. In het dossier zitten de verwijzing van de huisarts, de indicatiestelling, het behandelplan, brieven en een beschrijving van de voortgang van de behandeling. Het dossier is strikt vertrouwelijk. Zijn/haar behandelaar moet het dossier en de gegevens op zo’n manier bewaren dat niemand erin kan kijken. Zelf mag je als gezagsdrager het dossier inzien en om een kopie vragen. Dit geldt ook voor je kind vanaf de leeftijd van 12 jaar. Vanaf 16 jaar mag je zelf toestemming geven wie in jouw dossier mag kijken. Soms zijn er met jouw toestemming anderen bij de behandeling betrokken. Als er in het dossier informatie zit die anderen vertrouwelijk hebben gegeven, dan mag je deze informatie niet inzien. Je mag wel iets aan het dossier toevoegen, maar er niets uithalen. Zo mag je bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen, of kritiek over de manier waarop je situatie is verwoord. Je mag het dossier ook laten vernietigen. Hier moet je schriftelijk om vragen. De administratie over jouw behandeling mag niet worden vernietigd, omdat controle door de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven. Misschien wil je zelf of je kind later het dossier lezen: bel dan naar de behandelaar of naar het algemene nummer van Youz. Je mag dan ook een kopie van het dossier opvragen.