Koraal

Koraal is een afdeling voor kinderen van 6 tot 12 jaar die thuis, op school en met andere kinderen vastlopen. De kinderen hebben vaak ernstige gedragsproblemen, waardoor ouders en leerkrachten niet meer weten hoe ze met hen moeten omgaan.

Soms hebben kinderen veel nare dingen meegemaakt in hun leven, wat hun vertrouwen in zichzelf en volwassenen heeft aangetast. Bij andere kinderen is het niet zo duidelijk waar de problemen vandaan komen. Bij veel kinderen zit er onder het moeilijke gedrag angst of verdriet, wat ze niet zo gemakkelijk laten zien. Hierdoor worden ze soms niet goed begrepen door hun omgeving.

Wat leer je bij Koraal?

Als je in behandeling komt bij Koraal, kun je daar overdag zijn en soms ook blijven slapen. Dat doe je samen met 8 andere kinderen. We bekijken dan altijd eerst wat er aan de hand is. Dat doen de behandelaren op jouw afdeling, en tegelijkertijd hebben een ouderbegeleider en gezinstherapeut intensief contact met jouw ouders en de rest van het gezin, om te horen waar zij zich zorgen over maken en waar ze met elkaar tegen aanlopen.

Na 6 weken komt het team bij elkaar en bespreken we samen met jouw ouders wat wij denken dat er aan de hand is. Vaak is er sprake van psychiatrische problematiek, waarvoor behandeling gewenst is. En hebben ouders hulp nodig om te leren hoe ze het beste met hun kind kunnen omgaan. Om de negatieve cirkel te doorbreken moet er vaak zowel bij ouders als bij het kind wat veranderen. Voor elk kind wordt een behandelplan gemaakt met doelen die je kunt behalen op de groep en in specifieke therapieën, zoals spel-, psychomotorische- en gezinstherapie. Soms kunnen medicijnen ook helpen.

Welke behandelingen ga je volgen?

Welke behandelingen je precies gaat volgen is afhankelijk van wat jij nodig hebt. Het kan zijn dat je deze behandeling en begeleiding krijgt:

  •     Diagnose
  •     Psycho-educatie
  •     Sociale vaardigheidstraining
  •     Individuele gesprekken
  •     Ouderbegeleiding
  •     Psychomotorische therapie (PMT)
  •     Beeldende therapie
  •     Medicijnen

Wie werken er bij Koraal?

Pedagogisch medewerkers, orthopedagogen, (gz-)psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, ouderbegeleiders, gezinstherapeuten, sociotherapeuten, artsen en non-verbale therapeuten.

Praktische zaken