Rif

Rif is net als Koraal een afdeling voor kinderen van 6 tot 12 jaar die thuis, op school en met andere kinderen vastlopen. De kinderen hebben vaak psychische en/of ernstige gedragsproblemen, waardoor ouders en leerkrachten niet meer weten hoe ze met hen moeten omgaan.

Op Rif kunnen deze kinderen terecht voor observatie en dagbehandeling. Hun ouders/verzorgers worden hier intensief bij betrokken.

De observatieperiode duurt ongeveer 6 weken en kan gevolgd worden door dagbehandeling; het totaal duurt ongeveer 6 maanden.

De kinderen gaan in de ochtend (8.45 - 12.00 uur) naar PI-school de Strandwacht op onze locatie.