Dagbehandeling

Dagbehandeling

De dagbehandeling is voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Hun problematiek kenmerkt zich door vastlopen op verschillende levensgebieden waarbij langer durende schooluitval een gemene deler is.

De dagbehandeling biedt gedurende 5 dagen in de week een gecombineerd dagprogramma aan waarin onderwijs (Cluster IV) en behandeling elkaar afwisselen. Jongeren beginnen eerst met een voortraject, waarin gewerkt wordt aan diagnostiek, formuleren van behandeldoelen, wennen aan gesprekken en vergroten van behandelmotivatie.

Therapie

Binnen de behandeling wordt middels individuele en groepstherapie en –trainingen gewerkt, waarbij ook vaktherapieën (beeldende therapie en psychomotore therapie) worden ingezet. Tijdens de onderwijsuren oefenen jongeren hun schoolse vaardigheden en werken we toe naar een haalbaar toekomstperspectief (opleiding of werk). De duur van de trajecten binnen de dagbehandeling is gebaseerd op 100 dagen, echter voorop staat: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Ook cognitief zwakkere jongeren kunnen profiteren van het dagbehandelaanbod.

Dagbehandeling

De dagbehandeling van afdeling Palmhuis helpt jongeren die vastgelopen zijn en niet meedoen in de maatschappij, via stabilisatie van de psychopathologie en de thuissituatie, het oefenen en aanleren van nieuwe vaardigheden, het verkennen van grenzen en het opdoen van succes-ervaringen naar een toekomstperspectief waarin jongeren zelf eigenaarschap en regie hebben.

Schematherapie

OP de afdeling Palmhuis wordt Schematherapie geïmplementeerd als behandelinhoudelijke visie in combinatie met Geweldloos Verzet als methodiek. Uit recent onderzoek is gebleken dat deze visie en methodiek effectief en passend is bij een complexe doelgroep. Het bespreekbaar maken van probleemgedrag aan de hand van het schematherapeutisch model maakt dat alle betrokkenen (jongeren, ouders, docenten, behandelaren etc.) dezelfde taal gaan spreken. Binnen schematherapie staan het herkennen en doorbreken van negatieve herhalingspatronen, limited-reparenting en de therapeutische relatie centraal. Er wordt veel geïnvesteerd in het motiveren van jongeren en de werkrelatie met zowel jongeren als ouders. Jongeren worden steeds actief betrokken en medeverantwoordelijk gemaakt voor hun behandeling. Ook van ouders, verwijzers en andere betrokkenen verwachten wij een actieve rol in het behandelproces.

Kansen

Tot slot staan we bekend om ons vermogen om ook de meest ongemotiveerde jongere positief in beweging te krijgen en houden. We sluiten aan en zijn vasthoudend. Komt de jongere zijn/haar afspraak niet na of lukt het niet? Dan zoeken we hem/haar op. Wij zien altijd kansen en weten hoe we bruggen moeten bouwen naar een positieve toekomst.