Multi Dimensionele Familie Therapie

Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT); een evidence-based aanpak

MDFT is ontwikkeld voor jongeren die ontwikkelings- en/of gedragsproblemen hebben, waaronder problemen thuis, op school, met politie / justitie en drugs. Jongeren tussen de 12 en 23 jaar kunnen MDFT volgen. MDFT is een gezinsprogramma (behandeling), wat betekent dat ouders/opvoeders, en eventueel andere gezinsleden, ook worden betrokken. Uitgangspunt hierbij is dat de invloed van ouders vele malen sterker is dan de invloed van een (tijdelijke) behandelaar.

Wij maken gebruik van de gezonde en beschermende factoren binnen gezinnen en denken in oplossingen en mogelijkheden. Wel weten wij dat als jongeren eerder genoemde problemen hebben er vaak sprake is van verdriet, pijn en mogelijk trauma in de gezinssituatie. Binnen MDFT wordt dit onderliggende verdriet bespreekbaar gemaakt om vervolgens nieuwe, gezonde patronen te ontwikkelen binnen het gezin. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er op een andere manier met elkaar gecommuniceerd wordt, dat de gezagsverhoudingen hersteld kunnen worden en dat ieders krachten weer voorop komen te staan. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat MDFT een effectieve behandeling is. Dit komt onder andere doordat het een systemische benadering is, wat betekent dat we niet alleen met een jongere werken, maar ook met ouders en eventueel de rest van het gezin. Daarnaast is er veel aandacht voor school/dagbesteding, sport, vrijetijdsinvulling, vriendenkeuze, zingeving en indien aan de orde, middelengebruik.

Justitiële jeugdinrichting

Als een jongere in een justitiële jeugdinrichting (JJI) verblijft na verdenking of plegen van een strafbaar feit, kan vaak al met MDFT begonnen worden vanuit de JJI. Jongeren en ouders vinden MDFT een positief en effectief behandelprogramma, omdat er snel positieve veranderingen plaatsvinden binnen een gezin. Bij MDFT worden oorzaken van problemen altijd gezocht binnen de systemische context, waardoor de aandacht nooit op slechts een persoon (jongere of ouder) wordt gericht.

Vervolg

MDFT duurt ongeveer 7 maanden. Soms vinden ouders of jongeren dat ze na die periode nog niet helemaal klaar zijn. Ook blijkt soms tijdens MDFT dat er meer nodig is. In deze gevallen bestaat de mogelijkheid om de behandeling te vervolgen of uit te breiden met een ander behandelonderdeel (bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, EMDR of opvoedondersteuning/ouderbegeleiding).

MDFT wordt op alle locaties van afdeling Palmhuis aangeboden.