Poliklinisch of ambulant aanbod

Poliklinisch of ambulant aanbod

De poliklinische afdeling is er voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar (met of zonder strafrechtelijk kader) die vastlopen op verschillende levensgebieden, waardoor de algemene ontwikkeling stagneert. Zowel jongeren met een gemiddelde intelligentie als jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen bij afdeling Palmhuis terecht.

Tijdens de behandeling wordt het systeem en eventueel het netwerk van de jongeren betrokken. Het ambulante aanbod bestaat uit individuele behandeling, diagnostiek, groepsbehandeling (identiteit versterkende jongensgroep/meidengroep, emotieregulatie training), ouderbegeleiding en MDFT.

Binnen de behandeling werken wij aan een toekomstperspectief op het gebied van dagbesteding, scholing en arbeidstoeleiding, vrije tijdsinvulling, middelengebruik, wonen, sociaal functioneren en het versterken van het netwerk (o.a. familie). Tijdens de behandeling staat de relatie met de jongere en ouders/opvoeders centraal. Mede door onze outreachende werkwijze, zijn wij in staat om ook jongeren die weinig motivatie hebben om tot een gedragsverandering te komen te bereiken. Wij werken tijdens de behandeling vanuit kansen en mogelijkheden voor jongeren en ouders.

Therapie

Afhankelijk van de problematiek van de jongeren kan cognitieve gedragstherapie, schematherapie, steunend-structurerende gesprekken, motiverende gespreksvoering, psycho-educatie, individuele beeldende therapie, traumabehandeling en EMDR ingezet worden. Medicamenteuze ondersteuning behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor jongeren met delict gedrag en verslavingsproblematiek bieden wij delict analyse en terugvalpreventie aan.

Afdeling Palmhuis heeft een poliklinisch of ambulant aanbod op 3 locaties: