Kliniek De Fjord

Behandeling en verblijf in De Fjord

Sommige jongeren zitten gevangen in negatieve patronen waardoor ze steeds opnieuw vastlopen. Onze kliniek, De Fjord, biedt een veilige plek waar ze met deskundige hulp kunnen zoeken naar manieren om deze patronen te doorbreken.

Centrum voor een bijzondere doelgroep

De Fjord is een kliniek waar we jongeren in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar behandelen. Het gaat om een bijzondere doelgroep: jongeren met hardnekkige psychiatrische problematiek zoals chronische psychotische stoornissen en een niet goed ontwikkelde persoonlijkheidsontwikkeling. Ook hebben de jongeren ernstige gedragsproblemen zoals het gebruik van geweld en schoolweigering. Alle jongeren die wij in De Fjord behandelen, hebben eerder elders langdurige hulp gehad.

Jongeren kunnen vrijwillig of gedwongen worden opgenomen. Enige motivatie voor behandeling is noodzakelijk. Echter het vertrouwen in de hulpverlening is gering omdat de jongeren al veel en lang te maken hebben gehad met de hulpverlening.

Doel van de behandeling

Onze behandeling richt zich op het verminderen van de problemen en het bieden van een omgeving waarin jongeren zich positief kunnen ontwikkelen.

Doelen daarbij zijn:

  • het verwerken van en leren omgaan met psychische stoornissen, ook als het gaat om alcohol- en drugsmisbruik en ook het voorkomen van overtredingen en misdaden.
  • het stabiliseren van het psychiatrische beeld en afname van gedragsproblemen
  • het vergroten van mogelijkheden en werken aan een toekomstperspectief waaronder school, werk, sociaal netwerk, maar ook de invulling van vrije tijd

Ieder behandelprogramma is geheel afgestemd op de jongere en duurt gemiddeld één jaar. Korter of langer is ook mogelijk.

Belangrijk om te weten is dat wij wetenschappelijk onderzoek doen onder onze jongeren naar hun kenmerken, het effect van en de tevredenheid over onze behandelingen.