Aanmelden en intake

Aanmelden en intake

Aanmelden van een jongere voor een behandeling verloopt altijd via een verwijzer. Dit kan door Bureau Jeugdzorg (reclassering, jeugdbescherming), jeugdhulpverlening, psychiatrische instellingen, justitiële inrichtingen, gesloten jeugdzorg, een huisarts, wijkteam of een andere hulpverleningsinstantie.

Intake

Na het ontvangen van een geldige verwijsbrief en aanvullende schriftelijke informatie van de verwijzer besluit een intakecommissie of een intake kan worden ingepland om te bepalen of we de jongere een behandeling kunnen bieden in De Fjord.

We nodigen de jongere, ouders en de verwijzer voor een eerste gesprek uit. We leggen tijdens deze intake uit hoe het werkt in De Fjord en we geven informatie over de behandelingen. Natuurlijk willen we ook horen waar een jongere zelf aan wil werken. Voor het tweede gesprek vragen we de ouders en jongere een aantal vragenlijsten in te vullen voor wetenschappelijk onderzoek.

Verder maken we concrete afspraken, geven we een rondleiding op de afdeling en is er een kennismakingsgesprek op school.

Van de verwijzer kan worden verwacht dat deze betrokken blijft en aanspreekpunt is voor de behandelaar van de jongere.