Kliniek De Fjord

Kliniek De Fjord

Kliniek De Fjord richt zich op onderwijs aan jongeren. Het gaat om jongeren met psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen. Aanmelding en verwijzing loopt altijd via een verwijzer. Verwijzers kunnen direct contact met ons opnemen via 088-358 87 77.

Kliniek De Fjord biedt vier verschillende groepen

  • (Unit A) - Jongeren met psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen met een zeer geringe zelfcontrole. Zij zijn een gevaar voor zichzelf en anderen. De eigen motivatie is vaak beperkt, de frustratietolerantie gering. De behandeling heeft vooral een individueel karakter.
  • (Unit B) Jongeren met psychotische problematiek. Veelal tevens sprake van gedragsproblematiek, middelenmisbruik en/of bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. De behandeling is vooral individueel gericht en richt zich op het verbeteren en uitbreiden van vaardigheden met als doel resocialisatie en rehabilitatie.
  • (Unit C) Jongeren met een zekere mate van verantwoordelijkheid die een bepaalde vrijheid aankunnen én kunnen profiteren van een meer groepsgerichte aanpak. Over het algemeen betreft het jongeren bij wie naast de gedragsproblematiek ook persoonlijkheidsstoornissen dreigen te ontstaan.
  • (Unit E) Jongeren die zich voorbereiden op de laatste fase van hun behandeling en de stap naar een leven buiten de kliniek. Daarnaast worden jongeren van buiten opgenomen die vast zijn gelopen op verschillende levensgebieden. Het behandelprogramma richt zich op het versterken van de vaardigheden die nodig zijn om in de maatschappij te functioneren.
Aanmelding en verwijzing loopt altijd via een verwijzer. Verwijzers kunnen direct contact met ons opnemen via 088-358 87 77.