Onderwijs

Yulius Onderwijs

Een onderwijsteam van Yulius, een collega-instelling in psychiatrie, levert een speciaal onderwijs aan de jongeren die in de kliniek wonen of in dagbehandeling zijn bij ons.

Speciaal onderwijs

Yulius biedt een gespecialiseerd 'cluster-4-onderwijs'. Binnen het onderwijs staat de leerling centraal en wordt gehandeld vanuit de mogelijkheden van de leerling met een passende structuur, leerlijnen en klassenmanagement. De leerling stroomt na dit speciale onderwijs door naar een zo passend mogelijk vervolgtraject. Bij voorkeur het reguliere onderwijs of een stage of werk.

Doel van het onderwijs

Leerlingen kunnen (deel)certificaten halen voor het VMBO (Theoretische Leerweg) of voor (onderdelen van) van een MBO1 opleiding. We werken hiervoor nauw samen het Kellebeek College te Breda en ROC Zadkine in Rotterdam. Het onderwijsteam als doel dat elke leerling de school met minimaal twee certificaten verlaat of minimaal twee periodes van het Startcollege heeft afgerond.

Vertrouwen

Veel van de leerlingen hebben negatieve ervaringen met scholen en het volgen van onderwijs. Hierdoor hebben zij weinig vertrouwen in zichzelf en is hun toekomstbeeld onzeker. De Fjord heeft veel ervaring met deze bijzondere doelgroep en hun problematiek. Het is voor ons logisch om te streven naar het hoogst haalbare voor elke leerling. Dat geeft hen vertrouwen en het gevoel dat ze zichzelf bij ons kunnen zijn.

Voor meer informatie over onderwijs kunt u bellen met: 088-358 68 02