Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best jouw behandeling te laten aansluiten bij jouw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat je niet (helemaal) tevreden bent over ons. Om dit te melden, kan je gebruik maken van onze klachtenregeling. Deze biedt verschillende manieren om jouw mening kenbaar te maken. Onze klachtenfunctionaris kan je meer vertellen over de klachtmogelijkheden.

Als je ontevreden bent over Youz, is de eerste stap om dit met de behandelaar te bespreken. Wanneer je er samen niet uitkomt, kun je het met de manager van de afdeling bespreken.

Reglement klachtencommissie

Wanneer het gesprek met de behandelaar of de manager niet tot een oplossing leidt, kan je een klacht indienen bij de klachtencommissie. In het reglement klachtencommissie staat wat je kunt doen als je niet tevreden bent of een klacht hebt, wie je kan helpen bij het melden van een klacht en hoe het proces verloopt als je een klacht hebt ingediend.

Er zijn verschillende mensen die je kunnen helpen bij de gesprekken met de behandelaar of de manager, of bij het indienen van een klacht. Als je daar hulp bij nodig hebt, kun je daar zelf iemand voor uitkiezen. Dat kan iemand zijn uit jouw eigen omgeving, maar je kunt ook hulp vragen van de klachtenfunctionaris of de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP).

Klachtenfunctionaris

Voor informatie en hulp bij het indienen van een klacht kun je ook terecht bij onze Klachtenfunctionaris.

Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Ben je opgenomen bij ons? Of ben je niet opgenomen en krijg je verplichte zorg? De patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) kan je helpen met een klacht over je behandeling. Hij helpt je zaken op een rijtje te zetten en zoekt met jou naar de beste weg om je klacht op te lossen. Ben je niet opgenomen en krijg je vrijwillige zorg? Dan kun je terecht bij onze klachtenfunctionaris. De pvp is niet in dienst van ons en kan dus volledig onafhankelijk werken. Hij komt op voor je belangen en staat altijd aan jouw kant.

De pvp maakt van je hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om je hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de pvp en jijzelf. Meer informatie hierover vind je op de website van de Stichting PVP.

Patiëntenvertrouwenspersonen Youz

​​​​​​​Yaseer Choudhry (regio Amsterdam)

Mobiel: 06 82585083
Mail: Y.Choudhry@pvp.nl

Jan Willem van Drunick (regio Haaglanden)
Mobiel: 06 29133291
Mail: jw.van.drunick@pvp.nl

Sander Janssen (regio Rijnmond)
Mobiel: 06 49637038
Mail: s.janssen@pvp.nl

Marc Frankeveile (regio Oost, Leo Kannerhuis)
Mobiel: 06 55912028
Mail: m.frankevyle@pvp.nl

Gedragsregels PVP vernieuwd

Op 1 januari 2020 is de wet BOPZ vervangen door de Wet verplicht ggz. Door deze wet krijgt de pvp te maken met nieuwe wettelijke taken en gewijzigde werkwijzen. Samen met onder meer patiënten heeft de Stichting PVP nieuwe gedragsregels ontwikkeld. Uitgangspunt is nog steeds dat patiënten optimaal ondersteund worden bij het realiseren van hun rechtspositie. Wij hebben deze gedragsregels mede-ondertekend.

Helpdesk Stichting PVP

Telefoon: 0900-444 88 88
Mail: helpdesk@pvp.nl