Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best jouw behandeling te laten aansluiten bij jouw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat je niet (helemaal) tevreden bent over ons. Om dit te melden, kan je gebruik maken van onze klachtenregeling. Deze biedt verschillende manieren om jouw mening kenbaar te maken. Onze klachtenfunctionaris kan je meer vertellen over de klachtmogelijkheden.

Als je ontevreden bent over Youz, is de eerste stap om dit met de behandelaar te bespreken. Wanneer je er samen niet uitkomt, kun je het met de manager van de afdeling bespreken.

Reglement klachtencommissie

Wanneer het gesprek met de behandelaar of de manager niet tot een oplossing leidt, kan je een klacht indienen bij de klachtencommissie. In het reglement klachtencommissie staat wat je kunt doen als je niet tevreden bent of een klacht hebt, wie je kan helpen bij het melden van een klacht en hoe het proces verloopt als je een klacht hebt ingediend.

Er zijn verschillende mensen die je kunnen helpen bij de gesprekken met de behandelaar of de manager, of bij het indienen van een klacht. Als je daar hulp bij nodig hebt, kun je daar zelf iemand voor uitkiezen. Dat kan iemand zijn uit jouw eigen omgeving, maar je kunt ook hulp vragen van de klachtenfunctionaris of de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP).

Klachtenfunctionaris

Voor informatie en hulp bij het indienen van een klacht kunt u ook terecht bij onze Klachtenfunctionaris.

Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

De PVP kan je helpen met een klacht over jouw behandeling. Hij/zij helpt je zaken op een rijtje te zetten en zoekt met jou naar de beste weg om jouw klacht op te lossen. Dit geldt voor alle patiënten die zorg ontvangen van ons. De PVP is niet in dienst van ons en kan dus volledig onafhankelijk werken. Hij/zij komt op voor jouw belangen en staat altijd aan jouw kant.

De PVP maakt van je hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om uw hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de patiëntenvertrouwenspersoon en jijzelf. Meer informatie hierover vind je op de website van de Stichting PVP.

Informeer verder bij de stichting PVP. Hun website biedt de mogelijkheid om anoniem te chatten van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.

Patiëntenvertrouwenspersonen Youz

  • Hans Arwert voor Youz Rijnmond
  • Noelle de Vries voor Youz Haaglanden

Helpdesk Stichting PVP

De Stichting PVP heeft ook een helpdesk voor cliënten die ambulant in behandeling zijn en PVP-vragen hebben of PVP-ondersteuning willen.

Telefoon: 0900-444 88 88
Mail: helpdesk@pvp.nl

Gedragsregels PVP vernieuwd

Op 1 januari is de wet BOPZ vervangen door de Wet verplicht ggz. Door deze wet krijgt de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) te maken met nieuwe wettelijke taken en gewijzigde werkwijzen. Samen met onder meer cliënten heeft de stichting PVP nieuwe gedragsregels ontwikkeld. Uitgangspunt is nog steeds dat cliënten optimaal ondersteund worden bij het realiseren van hun rechtspositie. Youz, onderdeel van Parnassia Groep, en alle zorgmerken die hier ook deel van uitmaken hebben deze gedragsregels mede-ondertekend.