Vergoedingen en kosten jeugdzorg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening. De vergoeding voor de behandeling van kinderen en jongeren loopt dus via de gemeente en niet via uw zorgverzekeraar. De woonplaats van het kind of jongere is hierin leidend.

Vergoedingen - jongeren tot 18 jaar

Alle kosten voor behandeling worden vergoed.

Voor een behandeling bij Youz hebben kinderen en jongeren t/m 17 jaar een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of of van een wijkteam. Ook een identiteitsbewijs hebben we nodig.

Vergoedingen en kosten - jongeren vanaf 18 jaar

Met een zorgverzekering worden alle kosten voor behandeling vergoed. Houd wel rekening met de kosten voor het eigen risico.

Jongeren die 18 jaar of ouder zijn, zijn volwassen voor de wet en moeten verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar. We hebben nog steeds een verwijsbrief nodig, een geldig legitimatiebewijs en dus een verzekeringsbewijs.

We hebben antwoorden op de meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet.

Wijzigingen eigen risico vanaf 2022
De zorgverzekeraar vergoedt jouw zorg. Per 1 januari 2022 verandert de manier van declareren en vergoeden. Als cliënt merk je daar ook iets van. De zorgverzekeraar krijgt van ons eerder en duidelijkere facturen die je direct kan inzien. En je behandeling telt élk jaar mee voor het eigen risico. Ook dat is nieuw voor de ggz. Je krijgt deze rekening eerder dan je gewend bent. Aan de behandeling zelf verandert niets. Je kan als cliënt nog steeds rekenen op de kwaliteit van zorg die je van ons gewend bent. Deze veranderingen zijn bepaald door het Ministerie van VWS. Wij kunnen hier helaas niets aan veranderen. We willen je wel graag goed informeren.
​​​​​​​
Lees meer >