ADHD signaleren en omgaan met

ADHD, signaleren en omgaan met

ADHD+200x200.jpg

Regelmatig ziet u kinderen met opvallend gedrag. Zij zijn overbewegelijk, ongeconcentreerd en hun chaotische gedrag roept irritatie op in de omgeving. Ouders vertellen dat. Wanneer denkt u aan ADHD? Op grond van welke signalen besluit u door te verwijzen voor diagnostiek? En ook, hoe begeleid je kinderen, hun ouders en jongeren die na behandeling door psychiater of kinderarts weer worden toevertrouwd aan uw zorg?

Youz heeft, speciaal voor artsen, een online cursus van drie bijeenkomsten ontwikkeld. U kunt uw kennis over ADHD opfrissen en krijgt uitleg over de huidige behandelmogelijkheden. In de cursus besteden we ook aandacht aan ADHD in de levensloop. Wat zijn de gevolgen van deze aandoening voor het functioneren als jong volwassene? Hoe kunnen we in onze zorg aansluiten bij de behoeften van adolescenten met ADHD?

Doelstelling en inhoud

Patiënten met een (psychiatrische) stoornis stellen professionals soms voor verrassingen. Hierdoor kan je misschien niet terugvallen op bestaande ervaring en kennis. In de basiscursus ADHD breng je jouw eigen casuïstiek in en werk je met andere artsen aan creatieve oplossingen. De aanvraag voor accreditatie is gedaan.

In drie digitale bijeenkomsten doe je de volgende kennis op over ADHD:

  • epidemiologie
  • pathofysiologie
  • signalering
  • diagnostiek
  • behandelmogelijkheden
  • comorbiditeit
  • ADHD in de levensloop

Werkwijze

In de cursus wordt theorie aangeboden, ondersteund met videomateriaal en praktijkvoorbeelden. Bij de verwerking hiervan, tijdens praktische oefeningen en casusbesprekingen, verwachten wij een actieve inbreng. Tevens vragen we om vooraf literatuur te lezen en huiswerkopdrachten te maken. Ook na de cursus kunt u altijd een beroep doen op de specialisten van Youz. Via T 088 358 88 88 kunt u een consult aanvragen.

Aanmelding

T  088 358 88 88

informatie@youz.nl