Informatie voor ouders

Ouders van kinderen met een psychische stoornis

Opvoeden is niet makkelijk. In de ontwikkeling van kinderen en jongeren kunnen allerlei problemen ontstaan. U heeft waarschijnlijk alles al geprobeerd om uw kind te helpen, maar u komt er niet uit. Wij geven begeleiding, voorlichting en cursussen aan ouders met kinderen met een psychische stoornis. Zo leert u uw kind steeds beter begrijpen en met elkaar om te gaan.

Informatie over problemen

Heeft uw kind last van nachtmerries? Vraagt u zich af of uw zoon of dochter bijvoorbeeld ADHD heeft? Lees meer over kinderen met problemen en tips voor ouders:

Ouderbegeleiding

We bieden begeleiding aan ouders van kinderen die bij ons in behandeling zijn. Enkele voorbeelden:

Ouders en autisme

Een oudercursus in de vorm van psycho-educatie en vervolgtrainingen waarbij ouders meer ingaan op de omgang en de opvoeding van hun kind (pedagogisch handelen). Deze trainingen geven we bij het Sarr voor kinderen met een normale intelligentie en een verstandelijk beperking.

Ouders en ADHD

Een oudercursus in de vorm van psycho-educatie en opvoedcursussen waarbij ouders ingaan op de opvoeding van hun kind (pedagogisch handelen). Deze trainingen geven we onder andere bij de Levenslooppoli ADHD.
Ook online bieden wij modules psycho-educatie.
We hebben de meest gestelde vragen van ouders over praktische zaken op een rij gezet. Op deze website staat ook uitleg over vergoedingen.

Zelfvertrouwen vergroten

Kim Molenaar, vaktherapeut bij Youz, is geïnterviewd door het tijdschrift Vriendin over hoe je het zelfvertrouwen van je kind kunt vergroten. “Ik denk dat overdaad schaadt wat complimentjes betreft. Ik snap dat veel mensen denken dat complimenteren het beste is wat je kunt doen bij je kind, maar je mag ook best kritiek geven.”

Gratis begeleiding

Wil je met een onafhankelijk persoon praten over uw specifieke situatie? Je kunt gratis informatie, advies, begeleiding en bemiddeling krijgen van een Familievertrouwenspersoon. De Familievertrouwenspersoon steunt u in uw contact met Youz.

Heeft u andere vragen over de mogelijke begeleiding? Neem contact met ons op.