Preventiegroepen (PG)

intro preventiegroepen

We ondersteunen kinderen en jongeren (en hun ouders) om zich op een gezonde manier te kunnen ontwikkelen. In onze trainingen en gesprekken krijg je meer inzicht in gedachten en gevoelens en ontdek je dat je niet de enige bent die in een lastige situatie zit. Samen werken wij op die manier aan verminderen en/of voorkomen van psychische klachten.

Componence Asset List

!JES 8 tm 12 jaar Training voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar die worstelen met complexe echtscheidingen. Lees verder
Alles Kidzzz 8-12 jaar De individuele Alles Kidzzz training is bedoeld voor kinderen met gedragsproblemen en kan ingezet worden in het kader van anti-pestbeleid op scholen. Lees verder
Denken + Doen = Durven De training Denken + doen = Durven is een groepstraining voor kinderen met angstklachten. Lees verder
Grip op je dip Gratis anonieme online hulp via mail of chatcursus voor jongeren tussen 16 en 25 jaar. Lees verder
Haagse maatjes 13-16 jaar Haagse Maatjes is een groepstraining voor jongeren van 13-16 jaar met overgewicht en beginnende psychische klachten. Lees verder
Haagse Maatjes 8-12 jaar Haagse Maatjes is voor kinderen van 8-12 jaar met overgewicht en beginnende psychische klachten. Lees verder
Happyles Tijdens deze gelukslessen leren middelbaar scholieren in de klas wat geluk voor hen betekent om zo psychische klachten te voorkomen of snel te... Lees verder
Herrie in huis Tijdens deze training wisselen jongeren (12 tm 15 jaar) hun ervaringen met huiselijk geweld met elkaar uit om van elkaar te leren en leren zich... Lees verder
Ik:Zeker Ik:Zeker is een groepstraining voor jongeren van 13 t/m 16 jaar en 17 t/m 23 jaar. Lees verder
Kidsclub 6-12 jaar Kinderen van 6-12 jaar leren beter om te gaan met emoties die voortvloeien uit een onprettige situatie thuis, zoals ruzies tussen ouders. Lees verder
Ont-piekeren Ont-Piekeren is een groepstraining voor jongeren van 13 t/m 16 jaar en 17 t/m 23 jaar. Lees verder
Ouder baby interventie Bij de ouder baby interventie leert u het contact tussen u en uw kind te verbeteren, zodat u (weer) meer plezier krijgt in het contact. Daarmee... Lees verder
Ouder-peuter groep Tijdens deze training leren ouders met psychische of verslavingsproblemen het contact met hun peuter spelenderwijs te verbeteren. Lees verder
Piep zei de muis en Billie boem Bij deze training leren de kinderen tussen 5 tm 7 en 8 tm 12 jaar om te gaan met lastige gevoelens die ze nog niet makkelijk onder woorden kunnen... Lees verder
Plezier op School: 2-daagse zomertraining voor aanstaande brugklassers De groepstraining Plezier op School is een 2-daagse training in de laatste week van de zomervakantie en is speciaal bedoeld voor aanstaande... Lees verder
Powerkidzzz 8-12 jaar Powerkidzzz is een groepstraining voor kinderen met beginnende psychische klachten en beperkte sociale vaardigheden. Lees verder
Rots en Water 8-12 jaar Rots en water kan jou helpen om voor jezelf op te komen én om beter met andere mensen om te gaan. Lees verder
Sova VO 13-16 jaar Tijdens de training Sova VO leer je samen met andere jongeren opkomen voor jezelf, op een goede manier, 'nee' zeggen, omgaan met kritiek, feedback... Lees verder
Speel-en-doe groep De speel-doe-groep is voor ouders met psychische problemen of een verslavingsproblemen en hun kinderen van 4 tm 7 jaar. Samen gaat u eraan werken... Lees verder
Storm en spetters Deze training helpt kinderen tussen 1,5 en 6 jaar en hun ouders nare ervaringen samen te verwerken, bijvoorbeeld na huiselijk geweld. Lees verder