Uw rechten

Wat mag je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou bij het aangaan van een behandeling? Bijvoorbeeld op het gebied van jouw dossier, privacy en kwaliteit van zorg. Dat staat beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden.

In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over jouw en onze rechten en plichten. Het geeft je duidelijkheid over wat je kunt verwachten wanneer je bij ons in behandeling bent.

Jouw gegevens kunnen volledig geanonimiseerd, dus niet herleidbaar tot een persoon, gebruikt worden voor onze administratieve doeleinden en onderzoek. Kijk ook op veelgestelde vragen voor meer informatie.

Ben je tevreden over de behandeling, vertel het ons. Maar ook als je niet (helemaal) tevreden bent, dan horen wij dat graag. Samen gaan we jouw klacht aanpakken. Je geeft ons hiermee de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren.

Onze cliëntenraad denkt mee over het beleid en adviseren de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die patiënten aangaan.

Rechten als je 16 jaar of ouder bent

Vanaf 16 jaar mag je zelf beslissingen nemen over jouw medische behandeling. Toestemming van je ouder(s) en/of verzorger(s) is niet meer nodig. Je hebt dezelfde rechten als volwassenen. Je moet zelf toestemming geven voor een behandeling. Je hebt daarbij het recht om volledig geïnformeerd te worden. De hulpverlener heeft echter wel een inspanningsverplichting om je ouder(s) en/of verzorger(s) te informeren in het belang van de behandeling van hun kind.

Inzage in het medisch dossier

Je kan zelf inzage in jouw medisch dossier vragen. Je kan ook een kopie van (een gedeelte van) het dossier krijgen. Jouw ouder(s) en/of verzorger(s) hebben geen recht dit dossier in te zien, tenzij je hiermee instemt.

Meer informatie

Heb je vragen over dit onderdeel? Stel deze dan aan jouw hulpverlener. De website www.jadokterneedokter.nl geeft op een speelse manier informatie over deze rechten voor kinderen en jongeren.

Privacy

Parnassia Groep neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mag Parnassia Groep alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Parnassia Groep heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Wil je meer weten over ons privacybeleid? Lees ons volledige privacyreglement.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Om de resultaten van onze behandelingen te meten maken wij gebruik van de zogenaamde Routine Outcome Monitoring (ROM). Op een aantal momenten tijdens jouw behandeling, vragen wij of je een vragenlijst in wilt vullen die gaat over jouw klachten. De uitkomst van deze vragenlijst gebruiken wij voor een aantal, uitsluitend interne, doeleinden.

In de behandeling

In de eerste plaats zijn de uitkomsten van deze vragenlijsten van belang voor je en jouw behandelaar om te bespreken of de behandeling voldoende aanslaat. Indien nodig, kan de behandeling bijgesteld worden. 

Voor betere geestelijke gezondheidszorg

Daarnaast gebruiken we de gegevens van patiënten die de ROM invullen om de behandelresultaten van groepen patiënten te vergelijken. In dit geval zorgen we ervoor dat niet meer bekend is om welke patiënten het gaat. Een voorbeeld hiervan is dat we onderzoeken of bepaalde kenmerken kunnen voorspellen welke behandeling de grootste kans op resultaat geeft.

Invullen vragenlijsten ROM

Je bent niet verplicht de vragenlijsten in te vullen. We stellen het echter wel zeer op prijs, voor het volgen van de resultaten van jouw eigen behandeling en ook omdat het ons in staat stelt onderzoek te doen naar steeds betere behandelmethoden.

Als je bij ons in zorg komt zullen we jou vooraf om toestemming vragen of je mee wilt werken aan deze ROM vragenlijsten. Je hebt het recht om hier niet aan mee te werken. Wanneer jouw gegevens voor onderzoek naar behandelresultaten gebruikt worden, worden gegevens zo bewerkt dat ze niet herleidbaar zijn naar een persoon. Jouw privacy is hiermee gewaarborgd.