Veelgestelde vragen door jongeren

Veelgestelde vragen door jongeren

Alles wat je ons vertelt, valt onder een beroepsgeheim. Zonder je schriftelijke toestemming geven wij geen informatie over jou aan anderen. Je huisarts houden we wel op de hoogte, tenzij je daar bezwaar tegen hebt. Je gegevens worden opgeslagen in een Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

Kinderen tot 12 jaar

Altijd toestemming nodig van ouders

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Zowel toestemming van kind als ouders nodig

Kinderen vanaf 16 jaar

Toestemming van ouder is niet nodig