Cursus en training

Componence Asset List

Open & Alert is een gecertificeerde training ontwikkeld door het Trimbos Instituut en bestaat uit drie dagdelen. Het programma richt zich op het herkennen van middelen, het signaleren van gebruik en het trainen van (motiverende) gesprekstechnieken.

Drie tot zes maanden na de training vindt er een follow-up bijeenkomst plaats van twee uur om knelpunten met elkaar te bespreken en het geleerde te borgen.

Resultaat

Na de training heb je basiskennis van de meest voorkomende en gebruikte middelen in Nederland, signaleringsvaardigheden ontwikkeld en gesprekvaardigheden eigen gemaakt. Met deze competenties ben je in staat om jongeren hulp en begeleiding te kunnen bieden rond problemen met het gebruik van middelen.

Programma

Dagdeel 1: 3 september 13.00 uur – 16.00 uur

 • Middelenkennis
 • 3 verschillende werkingen van drugs
 • Stadia van gebruik en verslaving
 • Preventie- methodiek

Dagdeel 2: 10 september 13.00 uur – 16.00 uur

 • Eigen normen en waarden m.b.t. alcohol en drugs
 • Functie van gebruik
 • Risicofactoren voor gebruik
 • Signaleren van problematisch gebruik

Dagdeel 3: 17 september 13.00 uur – 16.00 uur

 • Stadia van gedragsverandering en begeleiding van jongeren
 • Motiverende gespreksvoering
 • Oefenen met Motiverende gespreksvoering
 • Casuïstiek bespreking
 • Afsluiting en evaluatie

Follow-up: 17 december  13.00 uur – 15.00 uur

 • Terugblik op de training
 • Successen en knelpunten uit de praktijk
 • Opfrissen kennis en vaardigheden
 • Casuïstiek bespreking

Registratie

NB: Actieve deelname aan “Open en Alert” levert 2 registerpunten op voor de vrije ruimte i.h.k.v. de beroepsregistratie voor maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen bij Registerplein (voorheen BAMw) en 15 registerpunten bij  Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Ter voorbereiding:

Beschikbare locaties en datums

Rotterdam

Pr. Constantijnweg 131, 3066 TA Rotterdam - LET OP: Voldoende parkeergelegenheid op terrein Antes, achter het gebouw! + lunchfaciliteiten aanwezig, kantine Bouman kliniek; 11.30 – 14.00uur (eigen kosten).
 • Geen datums beschikbaar, neem contact op voor de mogelijkheden

Informatie

Duur
3 dagdelen + follow up (2 uur)