Thuis verslavingszorg

Thuis

Voor ouders, familie en op professionals binnen zorginstellingen en dienstverlening.

Deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering intermediairs biedt professionals werkzaam binnen zorginstellingen, jongerenwerk en dienstverlening een training voor het herkennen van middelen, signaleren van gebruik en gespreksvaardigheden.

Praktijkondersteuning professionals

Professionals die werkzaam zijn met jeugd voelen zich soms handelingsonbekwaam als het gaat om de thema’s alcohol, drugs, gamen en gokken. Gezien het belang van preventie voor deze jeugdige doelgroep, zijn kennis en vaardigheden van groot belang.

KOPP KOV groepen

KOPP-KOV staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problematiek (KOPP) en Kinderen van Verslaafde Ouders (KOV).

Ouderbijeenkomsten

Youz biedt ouders en/of verzorgers in verschillende ouderbijeenkomsten onder andere kennis over de puberteitsfase, drugs, alcohol en gamen, handvatten voor de opvoeding en inzicht in de belangrijkste aspecten van communicatie.

Wijkbijeenkomsten

Samen met partners in de wijk wordt een bijeenkomst georganiseerd over de gevaren van alcohol en drugs voor verschillende stakeholders (politie, ouders, schoolpersoneel, zorgmedewerkers).

Samen sterk

Als een jongere problemen heeft op het gebied van drank of drugsgebruik of met gamen/gokken kan door het oplossingsgerichte Samen Sterk gekeken worden hoe jongeren hun eigen mogelijkheden kunnen (her-)ontdekken door het maken van afspraken met familie en/of vrienden om het middelengebruik te verminderen of te voorkomen.