Deskundigheidsbevordering verslavingszorg

Deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering intermediairs biedt professionals werkzaam binnen zorginstellingen, jongerenwerk en dienstverlening een training voor het herkennen van middelen, signaleren van gebruik en gespreksvaardigheden.

Training Open & Alert

Deskundigheidsbevordering wordt over het algemeen aangeboden in de vorm van de training Open & Alert. Dit is een gecertificeerde training ontwikkeld door het Trimbos Instituut en bestaat uit drie dagdelen. Het programma richt zich op het herkennen van middelen, het signaleren van gebruik en het trainen van (motiverende) gesprekstechnieken.

Drie tot zes maanden na de training vindt er een follow-up bijeenkomst plaats van drie uur om knelpunten met elkaar te bespreken en het geleerde te borgen.

Resultaat

Na de training heb je basiskennis van de meest voorkomende en gebruikte middelen in Nederland, signaleringsvaardigheden ontwikkeld en gesprekvaardigheden eigen gemaakt. Met deze competenties ben je in staat om jongeren hulp en begeleiding te kunnen bieden rond problemen met het gebruik van middelen.

Training 'Iedereen gebruikt toch?'

Een training over verslaving en licht verstandelijke beperkten én over verslaving en gezin.

De training is een gecertificeerde training die zich specifiek richt op de impact en invloed van verslaving op jonge licht verstandelijk beperkte mensen, maar ook de rol en de impact op het gezin waar een verslaafd gezinslid deel van uitmaakt, wordt onder de loep genomen.

Resultaat

Na de training heb je meer inzicht in de invloed van verslaving op beide thema's en vooral hoe je hier beter op in kan spelen, dan wel op aan kunt sluiten. Je doet niet alleen meer gerichte kennis op over de twee thema's, maar leert ook hoe dit beter te signaleren is en hoe je hier beter bij kunt aansluiten om zo goed mogelijke zorg te bieden.