Kop-kvo praktische informatie verslavingszorg

Praktische informatie

De KOPP/KOV-groep is er voor jongeren van 12 t/m 15 jaar en van 16 t/m 23 jaar die ouders hebben met psychische en/of verslavingsproblematiek. Jongeren die zelf psychische en/of verslavingsproblematiek hebben kunnen helaas niet deelnemen aan deze groep. Voor hen zijn andere trajecten beschikbaar binnen Youz.

Youz gaat uit van een deelnemersaantal van min. 5 en max. 8 deelnemers. Dit met het oog op enerzijds een zo optimaal mogelijke groepsdynamica en anderzijds de mogelijkheid om de jongeren ook individuele aandacht te geven.

Aantal bijeenkomsten


De KOPP/KOV-groepen omvatten 8 bijeenkomsten van 1,5 uur die wekelijks plaatsvinden (met uitzondering van schoolvakanties). Tevens vinden er kennismakingsgesprekken plaats, is er een ouderbijeenkomst en na ongeveer drie maanden een terugkombijeenkomst.

Thema’s groep 12-15 jaar:

 • Bijeenkomst 1 Kennismaking en bespreekbaar maken thuissituatie
 • Bijeenkomst 2 Bewust worden van de gevolgen
 • Bijeenkomst 3 Psycho-educatie: Wat weet jij al?
 • Bijeenkomst 4 Uiten van gevoelens
 • Bijeenkomst 5 Sociaal netwerk
 • Bijeenkomst 6 Omgaan met lastige situaties
 • Bijeenkomst 7 Opkomen voor jezelf
 • Bijeenkomst 8 Afsluiting

Thema’s groep 16-23 jaar:

 • Bijeenkomst 1 Kennismaking
 • Bijeenkomst 2 Mijn familie en ik
 • Bijeenkomst 3 De psychiater aan het woord
 • Bijeenkomst 4 Loslaten en vasthouden
 • Bijeenkomst 5 Anders denken
 • Bijeenkomst 6 Anders doen
 • Bijeenkomst 7 Sociale steun
 • Bijeenkomst 8 Een eigen leven leiden

Tijdstip en locatie

Heb je vragen of wil je het programma ontvangen neem dan contact op met Youz of mail naar kopp-kov@anteszorg.nl.

Let op: meld tijdig aan, de groepen kunnen vol zijn, echter bij te weinig aanmeldingen kunnen de groepen helaas niet doorgaan.

Liever online?

Je kunt ook online de training Tijd voor mij volgen

Online training Tijd voor mij

Bekijk hieronder de planning van de KOPP/KOV-groepen:

Componence Asset List

Geen resultaten gevonden