Kop-kvo praktische informatie verslavingszorg

Praktische informatie

De KOPP/KVO-groep is er voor jongeren van 12 t/m 15 jaar en van 16 t/m 23 jaar die ouders hebben met psychische en/of verslavingsproblematiek. Jongeren die zelf psychische en/of verslavingsproblematiek hebben kunnen helaas niet deelnemen aan deze groep. Voor hen zijn andere trajecten beschikbaar binnen Youz.

Youz gaat uit van een deelnemersaantal van min. 5 en max. 8 deelnemers. Dit met het oog op enerzijds een zo optimaal mogelijke groepsdynamica en anderzijds de mogelijkheid om de jongeren ook individuele aandacht te geven.

Aantal bijeenkomsten


De KOPP/KVO-groepen omvatten 8 bijeenkomsten van 1,5 uur die wekelijks plaatsvinden (met uitzondering van schoolvakanties). Tevens vinden er kennismakingsgesprekken plaats, is er een ouderbijeenkomst en na ongeveer drie maanden een terugkombijeenkomst.

Thema’s groep 12-15 jaar:

 • Bijeenkomst 1 Kennismaking en bespreekbaar maken thuissituatie
 • Bijeenkomst 2 Bewust worden van de gevolgen
 • Bijeenkomst 3 Psycho-educatie: Wat weet jij al?
 • Bijeenkomst 4 Uiten van gevoelens
 • Bijeenkomst 5 Sociaal netwerk
 • Bijeenkomst 6 Omgaan met lastige situaties
 • Bijeenkomst 7 Opkomen voor jezelf
 • Bijeenkomst 8 Afsluiting

Thema’s groep 16-23 jaar:

 • Bijeenkomst 1 Kennismaking
 • Bijeenkomst 2 Mijn familie en ik
 • Bijeenkomst 3 De psychiater aan het woord
 • Bijeenkomst 4 Loslaten en vasthouden
 • Bijeenkomst 5 Anders denken
 • Bijeenkomst 6 Anders doen
 • Bijeenkomst 7 Sociale steun
 • Bijeenkomst 8 Een eigen leven leiden

Tijdstip en locatie

Heb je vragen of wil je het programma ontvangen neem dan contact op met Youz of mail naar kopp-kvo@antesgroep.nl.

 

12 t/m 15 jaar

 
Data:

 

 

21 januari t/m 18 maart, follow-up 1 juli 2019

Let op: 25/2 is er geen bijeenkomst i.v.m. de voorjaarsvakantie!

Tijd: 17.00 - 18.30 uur
Locatie: Baan 176, 3011 CG  Rotterdam

 

16 t/m 23 jaar

 
Data:

 

 

21 januari t/m 18 maart, follow-up 1 juli 2019

Let op: 25/2 is er geen bijeenkomst i.v.m. de voorjaarsvakantie!

Tijd: 19.00 - 20.30 uur
Locatie: Baan 176, 3011 CG  Rotterdam

 

12 t/m 15 jaar

 
Data:

 

 

15 april t/m 17 juni, follow-up: 23 september 2019

Let op: 29/4 en 6/5 is er geen bijeenkomst i.v.m. de meivakantie!

Tijd: 17.00 - 18.30 uur
Locatie: Baan 176, 3011 CG  Rotterdam

 

16 t/m 23 jaar

 
Data:

 

 

15 april t/m 17 juni, follow-up: 23 september 2019

Let op: 29/4 en 6/5 is er geen bijeenkomst i.v.m. de meivakantie!

Tijd: 19.00 - 20.30 uur
Locatie: Baan 176, 3011 CG  Rotterdam

 

12 t/m 15 jaar

 
Data:

 

 

30 september t/m 25 november, follow-up: 10 februari 2020

Let op: 21/10 is er geen bijeenkomst i.v.m. de meivakantie!

Tijd: 17.00 - 18.30 uur
Locatie: Baan 176, 3011 CG  Rotterdam

 

16 t/m 23 jaar

 
Data:

 

 

30 september t/m 25 november, follow-up: 10 februari 2020

Let op: 21/10 is er geen bijeenkomst i.v.m. de meivakantie!

Tijd: 19.00 - 20.30 uur
Locatie: Baan 176, 3011 CG  Rotterdam

 

Let op: meld tijdig aan, de groepen kunnen vol zijn, echter bij te weinig aanmeldingen kunnen de groepen helaas niet doorgaan.