WMO extramuraal jongvolwassenen

Scholen

Heb je te maken met alcohol of drugs op school? Schooluitval, spijbelende leerlingen of probleemgedrag door het gebruik van alcohol, drugs of gamen? Of wil je dit juist voorkomen? Je kunt hier als school zelf invloed op uitoefenen.

Helder op School

Helder op School in het Voortgezet Onderwijs (VO) is een meerjarig programma uitgegeven door het Trimbos instituut. Het programma behandelt de thema’s rondom alcohol, roken en drugs. Uitgebreide informatie

Samen slagen

Samen Slagen biedt concrete mogelijkheden waarmee VSO cluster 4 scholen en praktijkonderwijs direct aan de slag kunnen met leerlingen en ouders om het alcohol- en drugsgebruik van de leerlingen te verminderen. Uitgebreide informatie

ROC aanvalsplan

Uit onderzoek blijkt dat drugs- en alcoholgebruik onder ROC-studenten hoog is. Dit heeft negatieve gevolgen voor de schoolprestaties. Studenten spijbelen namelijk vaker of stoppen zelfs helemaal met school zonder diploma. Om deze reden is een programma ontwikkeld om in te zetten op ROC-scholen: Het ROC-Aanvalsplan. Meer informatie

Ouderbijeenkomsten

Bijeenkomsten voor ouders van groep 7 en groep 8 over opvoedadviezen omtrent het voorkomen van alcohol-, drugsgebruik en problematisch gamen. Meer informatie