Paginakop locaties

Ede ambulant

Ede ambulant

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

De locatie Youz Ede wordt per 1 augustus 2022 opgeheven. Wij nemen geen verwijzingen meer aan voor deze locatie.

Voor wie zijn we er

Op onze gezinspoli helpen wij kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar die door psychische problemen vastlopen in hun verdere ontwikkeling. We betrekken nauw hun ouders en bieden hen passende begeleiding. Indien nodig kunnen de ouders van de kinderen en jongeren die bij ons in behandeling zijn ook behandeld worden. We werken cultuursensitief en vanuit een systemisch perspectief. Dit houdt in dat we in onze behandeling altijd rekening houden met het grotere systeem waar je deel vanuit maakt en je (culturele) achtergrond.

Problemen die we behandelen

Bij ons werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit:

Hoe wij helpen

Kinderen, jongeren en hun ouders zijn bij ons op de juiste plek voor diagnostiek en behandeling van psychische problemen. We werken veelal multidisciplinair, dat houdt in dat er meerdere behandelaren betrokken zijn met elk hun eigen expertise. Behandeling kan bestaan uit psycho- educatie, individuele (psycho)therapie, EMDR, ouderbegeleiding, groepstherapie, systeemtherapie of een combinatie hiervan, eventueel aangevuld met medicamenteuze behandeling.

Lees het verhaal van gz-psycholoog Chantal van Basten

Contra-indicaties

  • Psychoses
  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Suïcidaliteit / crisisgevoeligheid
  • Ernstige eetstoornissen
  • Hoog risico op ernstige conflicten en/of geweld

Aanmelden

De locatie Youz Ede wordt per 1 augustus 2022 opgeheven. Wij nemen geen verwijzingen meer aan voor deze locatie.