Paginakop locaties

Leo Kannerhuis Oosterbeek Stationsweg

Leo Kannerhuis Oosterbeek Stationsweg

Het Leo Kannerhuis is er voor iedereen die een diagnose autisme heeft met daarnaast mogelijk andere psychiatrische-, of gedragsproblemen en waarvoor specialistische GGZ behandeling aangewezen is. Je kunt bij ons terecht als eerdere behandeling jou of jouw kind niet voldoende heeft geholpen.

Voor wie zijn we er

Voor jongeren met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen tot en met 23 jaar.

Hoe wij helpen

De deeltijdbehandeling Oosterbeek is een trainingscentrum. Afhankelijk van jouw behandeladvies kun je als onderdeel van je behandeling hier allerlei trainingen volgen. Doel is verschillende vaardigheden die je nodig hebt voor je werk of je opleiding te oefenen.

Denk daarbij aan creatieve en expressieve vaardigheden, bewegingsvaardigheden en sociale en communicatieve vaardigheden. Samen kijken we goed naar je interesses, motivatie, de dingen waar je moeite mee hebt én naar je kwaliteiten. De doorstroom naar een opleiding of baan kunnen we begeleiden vanuit het Trajectbureau.

Onderwijsbehandelprogramma KAIRO

Heb je autisme en wil je graag starten met een ROC-opleiding bij ROC Rijn IJssel? Met KAIRO krijg je de juiste ondersteuning zodat je soepel je opleiding doorloopt, zelfstandiger wordt en uiteindelijk natuurlijk je diploma haalt.

Voor wie?

KAIRO is een onderwijsbehandelprogramma voor jongeren van 16 tot 24 jaar met autisme. Jongeren met autisme die eindexamen doen in voorgezet (speciaal) onderwijs en willen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs, kunnen bij KAIRO terecht. KAIRO is er ook voor jongeren met autisme die zijn uitgevallen in het middelbare beroepsonderwijs. Bijvoorbeeld omdat de opleiding niet goed past bij hun mogelijkheden. Of omdat de opleiding onvoldoende begeleiding biedt.

Waarom KAIRO?

Als je autisme hebt en een middelbare beroepsopleiding gaat volgen, heb je soms extra ondersteuning en begeleiding nodig. De lesstof begrijp je altijd wel, maar het plannen en organiseren van lesstof en het oplossen van problemen, gaan je vaak iets moeilijker af. Jouw hersenen werken gewoon net even iets anders. Met KAIRO leg je een stevige basis voorafgaand aan de middelbare beroepsopleiding. Je volgt diverse trainingen in een groep waarin je kunt werken aan jouw specifieke problemen. Je oefent met sociale en studievaardigheden. Ook werk je aan je zelfbeeld en weerbaarheid. Tijdens je opleiding krijg je een persoonlijk begeleider waar je met al je vragen terecht kunt en die je ondersteunt bij moeilijke momenten. Kortom, je leert allerlei vaardigheden thuis en op school waarmee je uiteindelijk later je kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Wat verwachten wij van jou?

Uitgangspunt is dat je voldoet aan de vooropleidingseisen van het ROC of aan kunt tonen dat je over een vergelijkbaar niveau beschikt. Daarnaast is het belangrijk dat je bereid bent om naar jezelf te kijken en vaardigheden wil leren. Ben je ook gemotiveerd om deel te nemen aan ons programma en tegelijkertijd een opleiding te volgen? Ondersteunen je ouders of andere belangrijke mensen in je omgeving je plannen?

Meer weten over KAIRO?

Bekijk hier een uitzending van AutismeTV waarin Sybren vertelt over zijn ervaringen met KAIRO.

Wie werken er bij KAIRO?

Bij KAIRO werken een gz-psycholoog, maatschappelijk werker, gedragswetenschapper en sociotherapeuten.

Samenwerking

KAIRO is een samenwerkingsverband tussen het Leo Kannerhuis en ROC Rijn IJssel in Arnhem. In principe zijn alle opleidingen van het Rijn IJssel voor KAIRO-deelnemers toelaatbaar. De ervaring leert dat de opleidingen voor Zorg en Welzijn minder kansen bieden voor jongeren met autisme. Per leerling bekijken we of de opleidingskeuze matcht met het persoonlijke profiel van kwaliteiten en beperkingen.

Aanmelden

Alleen erkende verwijzers kunnen bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. Je kunt je niet zelf bij ons aanmelden.