Nieuws detail paginakop

Actueel

nieuws-kannerlezing-vrouw-laptop.jpg
25 mei 2022

Gratis livestream: “Het herstelproces van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) na een intensieve klinische Behandeling“

Sinds september 2009 organiseert het dr. Leo Kannerhuis refereerbijeenkomsten in een cyclus van vier bijeenkomsten per jaar. Voor deze Kannercyclus nodigen wij gepromoveerde sprekers uit om over hun promotieonderzoek een referaat te houden. De Kannercyclus richt zich op psychiaters, psychologen, orthopedagogen en andere autismehulpverleners of belangstellenden.

In de referaten willen we een link leggen van het (wetenschappelijk) onderzoek naar de praktijk. Na elk referaat volgt een betoog van een 2e spreker waarin deze, vanuit de praktijk, is gevraagd om te reageren op het referaat en eventueel (kritische) vragen vanuit de praktijk te stellen.

De opbouw van de bijeenkomst is als volgt:
16.30-17.15 1e spreker
17.15-18.00 2e spreker
18.00-18.15 Discussie/Afsluiting

Ga naar de livestream

Lezing in de Kannercyclus, donderdag 30 juni 2022 om 16.30 uur

“Het herstelproces van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) na een intensieve klinische Behandeling “       

1e spreker:

Mw. H. (Hendrikje) Bloemert, Verpleegkundig Specialist GGZ Specialistische Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) van Dimence

2e spreker:

Mw. K. (Karin) van Hunsel, Verpleegkundig Specialist GGZ / Uitvoerend- en  regiebehandelaar Leo Kannerhuis, Praktijkopleider Verpleegkundig Specialisten GGZ

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de behandelintensiteit en het herstel van patiënten met ASS (ISAC study). Dit kwalitatieve onderzoek heeft als doel om het herstelproces van volwassenen met ASS na een intensieve klinische behandeling te beschrijven, vanuit hun eigen perspectief. Door middel van semigestructureerde interviews zijn in totaal 15 volwassen met ASS geïnterviewd, waarvan 10 patiënten van een ASS specifieke High Intensive Care afdeling van Dimence of  het dr. Leo Kannerhuis en 5 patiënten van een reguliere High Intensieve Care afdeling van Dimence.  De dataverzameling en -analyse is uitgevoerd volgens de principes van de Grounded Theory. Voor de intensieve klinische opname ervaren deelnemers een onoverzichtelijke wereld, waarin ze onvoldoende inzicht in en grip op hun eigen leven en omgeving ervaren en vaak is er sprake van een lange en moeizame behandelgeschiedenis. Hierdoor voelt men zich niet erkend en begrepen en ze hebben vaak weinig tot geen vertrouwen in de behandeling en hulpverlening.  De deelnemers beschrijven twee belangrijke voorwaarden voor het herstelproces, namelijk de wijze van contact aangaan door de hulpverlener en de organisatie van zorg. Hierdoor voelt men zich erkend en begrepen en er ontstaat weer vertrouwen in de hulpverlener en behandeling. Waardoor men kwetsbaar durft te zijn en weer open staat voor behandeling. Dit geeft hoop en perspectief voor de behandeling en het leven, waardoor men in staat is om actief en doelgericht te werken in de behandeling. Met als gevolg dat het inzicht in zichzelf en hun omgeving toeneemt, waardoor men ook weer meer controle krijgt over hun eigen leven en men beter in staat is zichzelf te reguleren. Men is beter is staat om ASS te accepteren en hun dagelijks leven met ASS vorm te geven. Om bij deze doelgroep het proces van herstel in gang te zetten is het dus van belang dat er in de behandeling eerst geïnvesteerd wordt in het daadwerkelijk contact aangaan met de patiënt en in een duidelijke en voorspelbare organisatie van zorg, voordat er therapie- en doelgericht gewerkt kan worden in behandeling.

Niet in de gelegenheid de livestream te volgen? Via dezelfde link is de lezing op een later moment terug te kijken. Accreditatie is aangevraagd bij de volgende beroepsverenigingen: FGzPt, NIP, NVVP.

Voor SKJ gaat accreditatie via NIP middels een bewijs van deelname. Dit bewijs kunt u na afloop opvragen via t.verbeek@leokannerhuis.nl