Ede ambulant

Extra informatie corona maatregelingen

Telefonische of online behandeling

Door de verspreiding van het Corona virus kunnen we je helaas niet meer ontvangen op onze locatie. De Parnassia Groep volgt hierin het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Als alternatief bieden wij telefonische consultatie of behandelen wij online middels beeldbellen. Zo kunnen we de continuïteit van zorg zoveel mogelijk borgen.

We kunnen ons voorstellen dat de huidige situatie veel vragen bij je oproept over je behandeling of de behandeling van je kind. Stel deze vragen gerust. Ons secretariaat is tussen 8.30 uur en 17.00 uur op werkdagen gewoon bereikbaar. Ook onze behandelaren zijn bereikbaar op hun werkdagen. We denken graag met je mee.

In geval van een spoedsituatie bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.

We hopen je snel weer op onze locatie te kunnen ontvangen.

Ede ambulant

Op onze gezinspoli in Ede helpen wij kinderen, jongeren en jongvolwassenen die door psychische problemen vastlopen in hun verdere ontwikkeling. We betrekken nauw hun ouders en bieden hen passende begeleiding. Indien nodig kunnen de ouders van de kinderen en jongeren die bij ons in behandeling zijn ook behandeld worden. We werken cultuur sensitief en vanuit een systemisch perspectief. Dit houdt in dat we in onze behandeling altijd rekening houden met het grotere systeem waar je deel vanuit maakt en je (culturele) achtergrond.


Wat bieden wij

Kinderen, jongeren en hun ouders zijn bij ons op de juiste plek voor diagnostiek en behandeling van psychische problemen. Denk aan ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme, maar ook aan trauma, depressie, angst en lichte persoonlijkheidsproblematiek.

We werken veelal multidisciplinair, dat houdt in dat er meerdere behandelaren betrokken zijn met elk hun eigen expertise. Behandeling kan bestaan uit psycho- educatie, individuele (psycho)therapie, EMDR, ouderbegeleiding, groepstherapie, systeemtherapie of een combinatie hiervan, eventueel aangevuld met medicamenteuze behandeling. Ons aanbod zal zich in de toekomst nog verder uitbreiden.

Lees het verhaal van GZ-psycholoog Chantal van Basten

Contra-indicaties

  • Psychoses
  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Suïcidaliteit / crisisgevoeligheid
  • Ernstige eetstoornissen
  • Hoog risico op ernstige conflicten en/of geweld

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde regiebehandelaar of een buurtteam/gemeente. Aanmelding verloopt via ZorgDomein of  telefonisch overleg (tel. 088 358 18 10).

Zorgdomein

GGZ: Youz: hierbij geeft u aan dat het voor Youz Ede is.

 

Extra vestigingsinformatie

Extra vestigingsinformatie

Betreffende de verspreiding van het Corona virus kunnen we u helaas niet meer ontvangen op onze polikliniek. De Parnassia Groep volgt hierin het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Als alternatief bieden wij telefonisch consultatie of behandelen wij online middels beeldbellen. Zo kunnen we de continuïteit van zorg zoveel mogelijk borgen.

We kunnen ons voorstellen dat de huidige situatie veel vragen bij u oproept betreffende uw behandeling of de behandeling van uw kind. Stel deze vragen gerust. Ons secretariaat is tussen 8.30 uur en 17.00 uur op werkdagen gewoon bereikbaar. Ook onze behandelaren zijn bereikbaar op hun werkdagen. We denken graag met u mee.

In geval van een spoedsituatie wordt samen met u bekeken wat de mogelijkheden zijn.

We hopen u snel weer op onze polikliniek te kunnen ontvangen.

Team Youz

Ede ambulant

Adres

Oude Bennekomseweg 3
6717 LM Ede
088 358 18 10

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur