Ede ambulant

Over ons

Wij helpen mensen die door psychische problemen vastlopen in hun verdere ontwikkeling, zowel kinderen, jongeren als volwassenen. We werken cultuur sensitief en vanuit een systemisch perspectief. Dit houdt in dat we in onze behandeling altijd rekening houden met het grotere systeem waar je deel vanuit maakt en je (culturele) achtergrond.


Wat bieden wij

Kinderen, jongeren en volwassenen zijn bij ons op de juiste plek voor diagnostiek en behandeling van psychische problemen. Denk aan ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme, maar ook aan trauma, depressie, angst en lichte persoonlijkheidsproblematiek.

We werken veelal multidisciplinair, dat houdt in dat er meerdere behandelaren betrokken zijn met elk hun eigen expertise. Behandeling kan bestaan uit psycho- educatie, individuele (psycho)therapie, EMDR, ouderbegeleiding, groepstherapie, systeemtherapie of een combinatie hiervan, eventueel aangevuld met medicamenteuze behandeling. Ons aanbod zal zich in de toekomst nog verder uitbreiden.

Contra-indicaties

  • Psychoses
  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Suïcidaliteit / crisisgevoeligheid
  • Ernstige eetstoornissen
  • Hoog risico op ernstige conflicten en/of geweld

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een (huis)arts of (bij kinderen en jongeren) de gemeente. Een kind, jongere of volwassene kan aangemeld worden via ZorgDomein of via telefonisch overleg (tel. 088 358 18 10).

Zorgdomein

GGZ: Youz: hierbij geeft u aan dat het voor Youz Ede is.

Ede ambulant

Adres

Oude Bennekomseweg 3
6717 LM Ede
088 358 18 10

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur