Ede ambulant

Ede ambulant

Op onze gezinspoli in Ede helpen wij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 25 jaar) die door psychische problemen vastlopen in hun verdere ontwikkeling. We betrekken nauw hun ouders en bieden hen passende begeleiding. Indien nodig kunnen de ouders van de kinderen en jongeren die bij ons in behandeling zijn ook behandeld worden. We werken cultuur sensitief en vanuit een systemisch perspectief. Dit houdt in dat we in onze behandeling altijd rekening houden met het grotere systeem waar je deel vanuit maakt en je (culturele) achtergrond.


Wat bieden wij

Kinderen, jongeren en hun ouders zijn bij ons op de juiste plek voor diagnostiek en behandeling van psychische problemen. Denk aan ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme, maar ook aan trauma, depressie, angst en lichte persoonlijkheidsproblematiek.

We werken veelal multidisciplinair, dat houdt in dat er meerdere behandelaren betrokken zijn met elk hun eigen expertise. Behandeling kan bestaan uit psycho- educatie, individuele (psycho)therapie, EMDR, ouderbegeleiding, groepstherapie, systeemtherapie of een combinatie hiervan, eventueel aangevuld met medicamenteuze behandeling. Ons aanbod zal zich in de toekomst nog verder uitbreiden.

Lees het verhaal van GZ-psycholoog Chantal van Basten

Contra-indicaties

  • Psychoses
  • Ernstige verslavingsproblematiek
  • Suïcidaliteit / crisisgevoeligheid
  • Ernstige eetstoornissen
  • Hoog risico op ernstige conflicten en/of geweld

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde regiebehandelaar of een buurtteam/gemeente. Aanmelding verloopt via ZorgDomein of telefonisch overleg (tel. 088 358 18 10).

Zorgdomein

GGZ: Youz: hierbij geeft u aan dat het voor Youz Ede is.

Ede ambulant

Adres

Oude Bennekomseweg 3
6717 LM Ede
088 358 83 33

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur

Uitgelicht - online behandelen - groot

Professionele hulp. Live én online.

Professionele hulp. Live én online.

Snel hulp krijgen voor psychische klachten is belangrijk. Professionele hulp nodig? Zowel live als online. Benieuwd naar onze combinatie van online en live behandelingen?