Goor ambulant

Goor ambulant

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.


Over onze vestiging

Wij zijn een polikliniek voor Infant Mental Health (IMH), kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie en biedt voornamelijk specialistische zorg (S-GGZ) aan zwangere vrouwen, kinderen en jeugdigen (0-18 jaar) en jongvolwassenen (tot 25 jaar), na doorverwijzing van een arts, het buurtteam of bevoegde instelling.
Wij behandelen volgens een intensief traject; individuele behandeling/begeleiding vindt in principe wekelijks plaats. Bij kinderen en jongeren vindt ook ouderbegeleiding plaats. Ook hebben we een consultatieve functie voor scholen, huisartsen, buurtteams en andere zorginstellingen.

Problemen die we behandelen

We zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit:

  • autismespectrumstoornis
  • ADHD
  • ODD (licht/secundair)
  • angststoornis
  • dwangstoornis
  • ticstoornis
  • selectief mutisme
  • stemmingsstoornis
  • trauma
  • IMH (Infant Mental Health: kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar) IQ > 80

Lees meer informatie over problemen die we behandelen.

Hoe wij helpen

Iedereen die bij ons in behandeling komt krijgt een behandeling op maat. Hoe die behandeling er uit kan zien lees je onder Hoe wij helpen.

Ons team

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines (kinder-en jeugdpsychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeuten, ambulant systeemtherapeut, GZ-psycholoog, vaktherapeut beeldend en orthopedagoog, Infant Mental Health specialisten) en ondersteunend personeel.
We werken multidisciplinair, systeemgericht, persoonsgericht (inzichtgevend) en gedragstherapeutisch, waarbij zowel cliënt als gezin en school actief betrokken worden.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist) of een buurtteam/gemeente.

Aanmeldingen Infant Mental Health

Jonge kinderen (0-6 jaar) kunnen aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via zorgdomein of na telefonisch overleg (mw. M.C. van Niel, IMH specialist en kinder-en jeugdpsychiater 088-3588930).

Aanmeldingen kinderen en jongeren

Een kind of jongere kan aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via zorgdomein of via telefonisch overleg (tel. 088-3588930). Wilt u naar ons verwijzen dan is Youz te vinden onder Parnassia Groep - Youz.

Aanmeldingen jongvolwassenzorg (18 tot 25 jaar)

Volwassenen kunnen zich met een verwijsbrief online aanmelden via onze website, via zorgdomein of na telefonisch overleg. Een verwijsbrief moet altijd aan de volgende eisen voldoen: een verwijzing naar de Specialistische GGZ, de AGB-code van de verwijzer, de datum en de reden van de verwijzing. Wilt u naar ons verwijzen dan is Youz te vinden onder Parnassia Groep - Youz.

Goor ambulant

Adres

Spoorstraat 18-20
7471 BW Goor
088 358 89 30
088 358 45 11

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur

Uitgelicht - online behandelen - groot

Professionele hulp. Live én online.

Professionele hulp. Live én online.

Snel hulp krijgen voor psychische klachten is belangrijk. Professionele hulp nodig? Zowel live als online. Benieuwd naar onze combinatie van online en live behandelingen?