Leo Kannerhuis Amsterdam

Leo Kannerhuis Amsterdam

Voor wie?

In onze polikliniek Amsterdam bieden wij gespecialiseerde autismebehandelingen voor iedereen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen uit de omgeving van Amsterdam en omstreken. Begeleiders, partners, ouders, school , kortom het brede netwerk betrekken we intensief bij de behandeling. Daarnaast bieden wij aan professionals in specialistische en basisggz, bij Factteams of RIBW’s diagnostiek, advies en consultatie.


Waarvoor kunt u bij de polikliniek Amsterdam terecht?

Afhankelijk van uw specifieke zorgvraag kunt u bij ons op maat een gespecialiseerde ambulante autismebehandeling volgen. Dat kan in een groep of individueel, face-to-face gecombineerd met online contact. Ouders, partners, gezin of school betrekken we intensief bij de behandeling. Klik hier voor meer info over behandelingen bij het dr. Leo Kannerhuis.

Enkele onderdelen van ons behandelaanbod in Amsterdam:

    - psycho-educatie voor zowel volwassenen als kinderen met autisme
    - cognitieve gedragstherapie voor kinderen als volwassenen met autisme en andere psychiatrische problemen zoals angst en dwang (individueel en groep)
    - training contact en communicatie Pivotal Respons Treatment voor ouders van kinderen met autisme
    - psychiatrische gezinsbehandeling bij autisme, outreachend voor gezinnen met kinderen en/of ouders met autisme
    - EMDR voor volwassenen en kinderen met autisme en trauma
    - training voor ouders met autisme
    - training van basis naar brug voor kinderen rond 12 jaar die overstap naar het middelbaar onderwijs maken

Voor professionals

Heeft u een sterk vermoeden dat uw patiënt autisme heeft, maar er allerlei bijkomende problemen spelen waardoor een goede diagnose lastig te stellen is? Loopt de behandeling van een patiënt vast? Voor professionals in de ggz - de basisggz of specialistische ggz, RIBW’s of FACT-teams- bieden wij diagnostiek, advies en consultatie en kunnen meedenken hoe stagnatie van patiënten op te heffen. Ook kunnen wij tegen kostprijsvergoeding trainingen en intervisies voor u organiseren.

Aanmelden?

Alleen erkende verwijzers kunnen bij ons aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. U kunt uzelf of uw kind niet zelf bij ons aanmelden.
Voor verwijzing van een patiënt of meer informatie over aanmelden, wachttijden en ons behandelaanbod, kunt u contact opnemen met ons aanmeldbureau op dinsdag of donderdag tussen 09.00 - 12.00 uur via 088 357 45 80. U kunt uw vragen ook mailen naar aanmeldbureau@leokannerhuis.nl

Wie werken er bij de polikliniek Amsterdam?

In de polikliniek Amsterdam werken psychiaters, gz-psychologen, basispsychologen, maatschappelijk werkers, gezinsbehandelaren, systeemtherapeuten en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen.
Samenwerking

Wij zijn lid van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam. Binnen dit netwerk werken dertig organisaties samen aan een goede afstemming van de zorg voor mensen met autisme, op alle levensgebieden en voor alle leeftijden. Daarbij werken zij nauw samen met stakeholders als de gemeente Amsterdam, NVA, Vanuit Autisme Bekeken, VWS en de zorgverzekeraar.

Leo Kannerhuis Amsterdam

Adres

Derkinderenstraat 10-18
1062 DB Amsterdam
088 357 44 10
088 358 45 30
Postadres: Postbus 62, 6865 ZH Doorwerth