Leo Kannerhuis Oosterbeek Utrechtseweg

LKH zorg

Het Leo Kannerhuis (LKH) kan de zorg zoals deze momenteel op de CIBA locatie wordt geboden niet langer bieden. De functie van deze locatie vervalt per 1 september 2020. Uiteraard blijft het Leo Kannerhuis (LKH) op de overige locaties de specialistische zorg voor patiënten met complexe ASS problematiek bieden die u van ons gewend bent. Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met ons aanmeldbureau via tel. 088 357 45 80. Samen met u gaan we na hoe we de beste zorg kunnen bieden.

Leo Kannerhuis Oosterbeek Utrechtseweg

Voor wie?

Voor jongeren van 12 tot 23 jaar met autisme én andere psychiatrische problemen, die niet meer thuis kunnen wonen, vastlopen en in een crisis zijn.


Waarvoor kun je bij dit behandelcentrum terecht?

Als je door je autisme zo in de war, angstig of boos bent, je helemaal vastloopt en niet meer thuis of in een instelling kunt wonen, dan kan een tijdelijke, intensieve en gespecialiseerde behandeling jou helpen om de impasse te doorbreken.

Je krijgt een persoonlijk behandelplan met behandelmodules die nodig zijn om te stabiliseren. Denk daarbij aan medicijnen, psychotherapie, psycho-educatie, emotie-regulatietraining en trainingen gericht op stabilisering en het op gang brengen van jouw persoonlijke ontwikkeling. Jouw ouders en je verwijzer betrekken we actief bij de behandeling. Zodat je na je tijd bij CIBA je leven weer met hen kan oppakken.

Informatie voor professionals

CIBA heeft zowel een ambulant team als een klinische afdeling met een gesloten en een besloten groep. Uitgangspunt is: ambulant als het kan en klinisch als het moet.

CIBA-klinisch kan tijdelijk een patiënt overnemen voor kortdurende crisisinterventie of een beperkte langerdurende behandeling van maximaal 6 tot 8 maanden. Na deze behandeling biedt CIBA ondersteuning bij terugplaatsing van de patiënt naar de meest geschikte omgeving: afdeling, instelling of thuissituatie. Een terugnamegarantie door verwijzer is voorwaarde voor opname binnen CIBA-klinisch.

CIBA-ambulant: professionals en behandelteams van collega-instellingen kunnen we op locatie ondersteunen bij de stabilisatie van een patiënt met autisme en comorbide problemen in een crisissituatie of bij wie de behandeling is vastgelopen. Dit kan thuis bij de patiënt of in de behandelsetting. Voor CIBA-ambulant geldt geen leeftijdscriterium.

Aanmelden?

Alleen erkende verwijzers kunnen aanmelden. Dit zijn de huisarts, de psychiater, de jeugdarts en de kinderarts. Daarnaast kunnen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar ons verwijzen. Patiënten kunnen zich niet zelf bij ons aanmelden.
Naast de algemene aanmeldcriteria van het dr. Leo Kannerhuis gelden er specifieke aanmeldcriteria voor CIBA. Deze criteria hoeven niet allemaal gelijktijdig voor te komen.

   - Er is sprake van (dreigend) gevaar voor de patiënt of diens omgeving ten gevolge van de psychiatrische problematiek waardoor IBS- en RM-criteria (kunnen) ontstaan.
   - Er is sprake van ontregeling met (dreigende) decompensatie die acuut interveniëren vraagt.
   - Er is sprake van (dreigend) autonomieverlies dat met behulp van snelle interventie voorkomen kan worden.
   - Er is sprake van (dreigende) stagnatie in de ontwikkeling en of maatschappelijke teloorgang ten gevolge van ASS.

Verder geldt:

   - Voor CIBA-klinisch een leeftijdscriterium van 12 - 23 jaar.
   - Voor intensieve inzet van CIBA-ambulant, in verband met praktische uitvoerbaarheid, een maximale reistijd van één uur vanuit Doorwerth.

De zorg die we bij CIBA bieden, is in principe op vrijwillige basis, maar we kunnen ook patiënten met een BOPZ-maatregel opnemen.

Meer informatie?

Neem contact op met ons aanmeldbureau, tel. 026 339 74 36, bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren of mail naar: aanmeldbureau@leokannerhuis.nl.

CIBA werkte mee aan een reportage van Nieuwsuur over jongeren met complexe psychiatrische problemen. Bekijk hier de uitzending.

Leo Kannerhuis Oosterbeek Utrechtseweg

Adres

Utrechtseweg 320
6862 BC Oosterbeek
088 357 45 40
088 358 45 27

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur

(navigatie: Wolterbeekweg)

Postadres: Postbus 62, 6865 ZH Doorwerth

Uitgelicht - online behandelen - groot

Professionele hulp. Live én online.

Professionele hulp. Live én online.

Snel hulp krijgen voor psychische klachten is belangrijk. Professionele hulp nodig? Zowel live als online. Benieuwd naar onze combinatie van online en live behandelingen?