Maastricht ambulant

Voor wie zijn we er

We bieden diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugdigen van 0 t/m 23 jaar (en/of hun ouders) die psychologische en/of psychiatrische klachten ervaren op een of meerdere levensgebieden (gezin, school, vrije tijd/leeftijdsgenoten).


Dit kan gaan om hechtingsproblemen, regulatieproblemen, ontwikkelingsstoornissen (autisme/ADHD), angst-of depressie klachten, gedragsproblemen, vermoedens van persoonlijkheidsproblematiek, trauma-gerelateerde klachten, psychosomatische klachten, anorexia/boulimia nervosa alsook psychotische stoornissen. Ouders ervaren bijna altijd problemen in de hantering van de klachten en de opvoeding.

Onze behandelingen

We hebben een zeer uitgebreid behandelaanbod en bieden diverse vormen van individuele psychotherapie zoals speltherapie, cognitieve gedragstherapie, inzicht gevende psychotherapie, schema focus therapie en  psychomotorische therapie. Daarnaast bieden we medicamenteuze behandeling, ouderbegeleiding, gezins-/systeemtherapie, groepstherapie en online hulp (via de Digi Poli Jeugd). Ook hebben we diverse trainingen in groepsverband zoals sociale vaardigheidstrainingen specifiek voor autismespectrum problematiek, rots en water trainingen en mindfulness.

Crisisdienst binnen kantooruren

De afdeling Youz Maastricht biedt een crisisdienst voor ingeschreven en niet ingeschreven cliënten, waarbij een acute psychiatrische inschatting aan de orde is. Dagelijks zijn hulpverleners beschikbaar om crisisinterventie (diagnostiek en begeleiding) te bieden. Er is sprake van een crisis bij (vermoeden van) psychiatrische problematiek en acuut gevaar voor het kind/jeugdige zelf of zijn/haar omgeving. Dit wordt ingeschat door de huisarts of medisch specialist of team jeugd, waarna de crisisdienst kan worden gecontacteerd. Voor ingeschreven cliënten hebben alle vestigingen in Zuid-Limburg een dagelijkse crisisdienst in kantooruren.

IMH-team

Youz Limburg is ook gespecialiseerd in behandeling van zwangeren met zorgen over de aankomende komst van hun kindje, en/of met een risico op moeilijkheden in de afstemming/hechting. En in diagnostiek en behandeling van de ouder- kind interactie, alsook kindfactoren of een combinatie van beiden, voor baby’s, peuters en kleuters tot 6 jaar (tot groep 3).

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde regiebehandelaar of een buurtteam/gemeente. Er kan indien nodig vooraf altijd telefonisch overlegd worden met een psycholoog van de betreffende afdeling.

Een kind of jongere uit iedere gemeente kan worden aangemeld via:

Youz Limburg streeft ernaar om zonder wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Dat wil zeggen dat we een afspraak voor intake proberen te plannen binnen een periode van 2-6 weken, tenzij op de site anders vermeld.

Maastricht ambulant

Adres

Parallelweg 45-47
6221 BD Maastricht
088 358 89 10

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur

Ons team

We werken vanuit een multidisciplinaire visie, waarbij zowel het kind als het gezin, alsook de school en andere hulpverlenende instanties nauw worden betrokken.

Ontmoet ons team

Wie zijn we

Onze teams bestaan uit veelal academisch geschoolde hulpverleners: kinder- en jeugdpsychiaters, basis-, GZ- en klinisch psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, cognitief gedragstherapeuten, speltherapeuten,  gezinstherapeuten/begeleiders, psychomotore therapeuten, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.