Maastricht ambulant

korte Wachttijden melding

Voor onze actuele wachttijden klik je hier. Op deze pagina kan je zoeken naar de wachttijden van een vestiging bij jou in de buurt.

Voor wie zijn we er

We bieden diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugdigen van 0 t/m 23 jaar (en/of hun ouders) die psychologische en/of psychiatrische klachten ervaren op een of meerdere levensgebieden (gezin, school, vrije tijd/leeftijdsgenoten).


Dit kan gaan om hechtingsproblemen, regulatieproblemen, ontwikkelingsstoornissen (autisme/ADHD), angst-of depressie klachten, gedragsproblemen, vermoedens van persoonlijkheidsproblematiek, trauma-gerelateerde klachten, psychosomatische klachten, anorexia/boulimia nervosa alsook psychotische stoornissen. Ouders ervaren bijna altijd problemen in de hantering van de klachten en de opvoeding.

Enkele specialiteiten

Identiteitsproblematiek/persoonlijkheidsproblematiek in ontwikkeling: intensieve groepsbehandeling (schematherapie) voor jongeren tussen 14-17 jaar en 18-23 jaar.

Pervasieve angst- en dwangklachten: behandeling voor kinderen en jongeren voor wie elders hun behandeling voor angst-en dwangklachten onvoldoende is aangeslagen.

Voor de groep jongeren met eetstoornissen werken we nauw samen met het MUMC+.

Cliënten en/of ouders kunnen digitaal een gepersonaliseerde behandeling of ondersteuning krijgen.

Onze behandelingen

We hebben een zeer uitgebreid behandelaanbod en bieden diverse vormen van individuele psychotherapie zoals speltherapie, cognitieve gedragstherapie, inzicht gevende psychotherapie, schema focus therapie en psychomotorische therapie. Daarnaast bieden we medicamenteuze behandeling, ouderbegeleiding, gezins-/systeemtherapie, groepstherapie en online hulp (via Youz online). Ook hebben we diverse trainingen in groepsverband zoals sociale vaardigheidstrainingen specifiek voor autismespectrum problematiek, rots en water trainingen en mindfulness.

Crisisdienst binnen kantooruren

De afdeling Youz Maastricht biedt een crisisdienst voor ingeschreven en niet ingeschreven cliënten, waarbij een acute psychiatrische inschatting aan de orde is. Dagelijks zijn hulpverleners beschikbaar om crisisinterventie (diagnostiek en begeleiding) te bieden. Er is sprake van een crisis bij (vermoeden van) psychiatrische problematiek en acuut gevaar voor het kind/jeugdige zelf of zijn/haar omgeving. Dit wordt ingeschat door de huisarts of medisch specialist of team jeugd, waarna de crisisdienst kan worden gecontacteerd. Voor ingeschreven cliënten hebben alle vestigingen in Zuid-Limburg een dagelijkse crisisdienst in kantooruren.

IMH-team

Youz Limburg is ook gespecialiseerd in behandeling van zwangeren met zorgen over de aankomende komst van hun kindje, en/of met een risico op moeilijkheden in de afstemming/hechting. En in diagnostiek en behandeling van de ouder- kind interactie, alsook kindfactoren of een combinatie van beiden, voor baby’s, peuters en kleuters tot 6 jaar (tot groep 3). Lees meer over de zorg aan het jonge kind.

Lees het verhaal van behandelaar Yrja over jonge kinderen en hun ouders in de behandelkamer.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde regiebehandelaar of een buurtteam/gemeente. Er kan indien nodig vooraf altijd telefonisch overlegd worden met een psycholoog van de betreffende afdeling.

Een kind of jongere uit iedere gemeente kan worden aangemeld via:

Youz Limburg streeft ernaar om zonder wachtlijst te werken op al haar vestigingen. Dat wil zeggen dat we een afspraak voor intake proberen te plannen binnen een periode van 2-6 weken, tenzij op de site anders vermeld.

Maastricht ambulant

Adres

Parallelweg 45-47
6221 BD Maastricht
088 358 89 10

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur

Uitgelicht - online behandelen - groot

Professionele hulp. Live én online.

Professionele hulp. Live én online.

Snel hulp krijgen voor psychische klachten is belangrijk. Professionele hulp nodig? Zowel live als online. Benieuwd naar onze combinatie van online en live behandelingen?

Ons team

We werken vanuit een multidisciplinaire visie, waarbij zowel het kind als het gezin, alsook de school en andere hulpverlenende instanties nauw worden betrokken.

Ontmoet ons team

Wie zijn we

Onze teams bestaan uit veelal academisch geschoolde hulpverleners: kinder- en jeugdpsychiaters, basis-, GZ- en klinisch psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, cognitief gedragstherapeuten, speltherapeuten,  gezinstherapeuten/begeleiders, psychomotore therapeuten, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Opleidingen

Youz is een erkend opleidingscentrum waar structureel hulpverleners worden opgeleid tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, nurse practitioner, psychiater en jeugdarts.

Samenwerkingen Youz Maastricht

We werken samen

University Maastricht
We hebben een nauwe samenwerking met de University Maastricht. Prof. dr. P. Muris, gespecialiseerd in angststoornissen en OCD en dr. J. Roelofs gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek in ontwikkeling en trauma zijn beiden werkzaam bij Youz. Op deze gebieden doen we wetenschappelijk onderzoek waardoor wij aansluiten bij nieuwe evidence-based diagnostiek en behandelmethoden.

Deelname JenS
In de gemeentes Parkstad, Voerendaal en Landgraaf werken we samen met JenS. Huisartsen , GGD en kinderartsen kunnen naar Youz verwijzen via JenS.

MUMC +(locatie Maastricht)
Er is een intensieve samenwerking met het MUMC +, met zowel de afdeling psychiatrie en psychologie en kindergeneeskunde. Hulpverleners van Youz werken ook in het MUMC +.

Scholengemeenschappen
Er is van oudsher een goede samenwerking met scholen in de regio. Medewerkers van Youz nemen deel aan de knooppunt overleggen (voorheen zorgadviesteams) van de middelbare scholen. Dit borgt een korte lijn tussen de scholen en de GGZ. Voorbeelden zijn Hogeschool Zuyd en het VISTA College.

Deelname aan de sociale wijkteams van de diverse gemeentes.

Integrale vroeghulp vanuit IMH-team.