Utrecht ambulant

Over ons

Youz Utrecht is een polikliniek voor Infant Mental Health (IMH), kinder- en jeugdpsychiatrie en biedt voornamelijk specialistische zorg (SGGZ) aan zwangere vrouwen, kinderen en jeugdigen (0-18 jaar) en hun gezinnen, na doorverwijzing van een arts, het buurtteam of bevoegde instelling.

Wij behandelen volgens een intensief traject; individuele behandeling/begeleiding vindt in principe wekelijks plaats. Bij kinderen en jongeren vindt ook ouderbegeleiding plaats, meestal om de week. Wij hebben ook een consultatieve functie voor scholen, huisartsen, buurtteams en andere zorginstellingen.

Voor verwijzers van kinderen en jongeren met psychische problemen bieden wij consultatie. U kunt bellen tijdens het telefonische spreekuur (088 358 18 60) op maandag, woensdag en donderdag tussen 12:00 – 12:30 uur. De wachtlijsten voor ons jeugdteam zijn kort en het is mogelijk om na aanmelding van jeugdigen tot 18 jaar snel van start te gaan, zie ook onze wachttijden.

Behandeling Youz Utrecht

Op onze locatie werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken, diagnosticeren en het behandelen van klachten die ontstaan uit

  • ontwikkelingsstoornissen
  • angststoornissen
  • stemmingsstoornis
  • trauma
  • hechtingsproblemen
  • persoonlijkheidsproblemen
  • gezinsproblemen
  • IMH (Infant Mental Health: kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar) IQ > 80

Lees meer informatie over problemen die we behandelen.

Hoe wij helpen

Iedereen die bij ons in behandeling komt krijgt een behandeling op maat. Hoe die behandeling er uit kan zien lees je onder Hoe wij helpen.

Ons team

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines (kinder-en jeugdpsychiaters, psychiater volwassenzorg, klinisch psycholoog, psychotherapeuten, systeemtherapeut, GZ-psychologen, vaktherapeut beeldend en orthopedagogen, Infant Mental Health specialisten) en ondersteunend personeel.

We werken multidisciplinair, systeemgericht, persoonsgericht (inzichtgevend) en gedragstherapeutisch, waarbij zowel cliënt als gezin en school actief betrokken worden.

i-psy Jeugd en Gezin

Opgroeien in een gemengd culturele omgeving is soms moeilijk. i-psy Jeugd en Gezin helpt jongeren met psychische problemen. Die problemen hebben vaak te maken met het opgroeien in twee culturen. We zien dat jongeren verschillen tussen de Nederlandse cultuur en die van de ouder ervaren. Psychische problemen worden in elke cultuur op een andere manier beleefd en aangepakt. Hier hebben wij tijdens onze behandeling aandacht voor. Iedereen die belangrijk is voor het succes betrekken we bij de behandeling.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist) of een buurtteam/gemeente.

Aanmeldingen Infant Mental Health

Jonge kinderen (0-6 jaar) kunnen aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via zorgdomein of na telefonisch overleg (088 - 358 18 60).

Aanmeldingen kinderen en jongeren

Een kind of jongere kan aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via ZorgDomein of via telefonisch overleg (tel. 088 - 358 18 60).

Wij hebben contracten met de meeste gemeentes in de regio (zoals Amersfoort, regio Eemland, regio Lekstroom, Zeist, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Woerden, Stichtse Vecht, Ronde Venen, regio FoodValley, et cetera). Helaas kunnen we geen kinderen uit Utrecht-stad meer in zorg nemen omdat de gemeente Utrecht met de overname van Virenze door Parnassia Groep de samenwerking beëindigd heeft.

Aanmeldingen volwassenzorg

Volwassenen kunnen zich met een verwijsbrief online aanmelden via onze website, via zorgdomein of na telefonisch overleg. Een verwijsbrief moet altijd aan de volgende eisen voldoen: een verwijzing naar de Specialistische GGZ, de AGB-code van de verwijzer, de datum en de reden van de verwijzing.

Utrecht ambulant

Adres

Euclideslaan 161
3584 BS Utrecht
088 358 18 60
088 358 45 13

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur

Consultatiespreekuur verwijzers 12:00 - 12:30 uur

Consultatiespreekuur verwijzers dagelijks van 12:00 - 12:30 uur via
088 358 18 60 of utrecht@youz.nl.

Uitgelicht - online behandelen - groot

Professionele hulp. Live én online.

Professionele hulp. Live én online.

Snel hulp krijgen voor psychische klachten is belangrijk. Professionele hulp nodig? Zowel live als online. Benieuwd naar onze combinatie van online en live behandelingen?