Utrecht ambulant

Over ons

Deze locatie is een polikliniek voor Infant Mental Health (IMH), kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie en biedt voornamelijk specialistische zorg (SGGZ) aan zwangere vrouwen, kinderen en jeugdigen (0-18 jaar) en hun gezinnen en volwassenen, na doorverwijzing van een arts, het buurtteam of bevoegde instelling.

Over ons

Wij behandelen volgens een intensief traject; individuele behandeling/begeleiding vindt in principe wekelijks plaats. Bij kinderen en jongeren vindt ook ouderbegeleiding plaats, meestal om de week. Wij hebben ook een consultatieve functie voor scholen, huisartsen, buurtteams en andere zorginstellingen.

Problemen die we behandelen

Op onze locatie werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken, diagnosticeren en het behandelen van klachten die ontstaan uit

  • ontwikkelingsstoornissen
  • angststoornissen
  • stemmingsstoornis
  • trauma
  • hechtingsproblemen
  • persoonlijkheidsproblemen
  • gezinsproblemen
  • IMH (Infant Mental Health: kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar) IQ > 80

Lees meer informatie over problemen die we behandelen.

Hoe wij helpen

Iedereen die bij ons in behandeling komt krijgt een behandeling op maat. Hoe die behandeling er uit kan zien lees je onder Hoe wij helpen.

Ons team

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines (kinder-en jeugdpsychiaters, psychiater volwassenzorg, klinisch psycholoog, psychotherapeuten, systeemtherapeut, GZ-psychologen, vaktherapeut beeldend en orthopedagogen, Infant Mental Health specialisten) en ondersteunend personeel.

We werken multidisciplinair, systeemgericht, persoonsgericht (inzichtgevend) en gedragstherapeutisch, waarbij zowel cliënt als gezin en school actief betrokken worden.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist) of een buurtteam/gemeente.

Aanmeldingen Infant Mental Health

Jonge kinderen (0-6 jaar) kunnen aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via zorgdomein of na telefonisch overleg (088 - 358 18 60).

Aanmeldingen kinderen en jongeren

Een kind of jongere kan aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via ZorgDomein of via telefonisch overleg (tel. 088 - 358 18 60).

Wij hebben contracten met de meeste gemeentes in de regio (zoals Amersfoort, regio Eemland, regio Lekstroom, Zeist, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Woerden, Stichtse Vecht, Ronde Venen, regio FoodValley, et cetera). Helaas kunnen we geen kinderen uit Utrecht-stad meer in zorg nemen omdat de gemeente Utrecht met de overname van Virenze door Parnassia Groep de samenwerking beëindigd heeft.

Aanmeldingen volwassenzorg

Volwassenen kunnen zich met een verwijsbrief online aanmelden via onze website, via zorgdomein of na telefonisch overleg. Een verwijsbrief moet altijd aan de volgende eisen voldoen: een verwijzing naar de Specialistische GGZ, de AGB-code van de verwijzer, de datum en de reden van de verwijzing.

Utrecht ambulant

Adres

Euclideslaan 161
3584 BS Utrecht (Rijnsweerd)
088 358 18 60
088 358 45 13

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur