Woerden ambulant

Woerden ambulant

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.


Over ons

Youz Woerden is een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie en biedt voornamelijk specialistische zorg (S-GGZ) aan kinderen en jeugdigen (0-18 jaar) en jongvolwassenen (tot 23 jaar), na doorverwijzing van een arts, het buurtteam of bevoegde instelling.
Wij behandelen volgens een intensief traject; individuele behandeling/begeleiding vindt in principe wekelijks plaats. Bij kinderen en jongeren vindt ook ouderbegeleiding plaats, meestal om de week. Youz Woerden heeft ook een consultatieve functie voor scholen, huisartsen, buurtteams en andere zorginstellingen. We werken nauw samen met het team Youz Utrecht.

Problemen die we behandelen

We zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit
• autismespectrumstoornis
• ADHD
• ODD (licht/secundair)
• angststoornis
• dwangstoornis
• ticstoornis
• selectief mutisme
• stemmingsstoornis
• trauma
Voor IMH verwijzen we naar onze locatie Utrecht, waar meerdere IMH-specialisten werkzaam zijn.

Lees meer informatie over problemen die we behandelen.

Hoe wij helpen

Iedereen die bij ons in behandeling komt krijgt een behandeling op maat. Hoe die behandeling er uit kan zien leest u onder Hoe wij helpen.

Ons team

Ons team bestaat uit diverse behandeldisciplines (kinder-en jeugdpsychiaters, , klinisch psycholoog, psychotherapeuten, systeemtherapeut, GZ-psychologen, vaktherapeut beeldend, orthopedagogen(-generalist), Infant Mental Health specialisten) en ondersteunend personeel.
We werken multidisciplinair, systeemgericht, persoonsgericht (inzichtgevend) en gedragstherapeutisch, waarbij zowel cliënt als gezin en school actief betrokken worden.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist) of een buurtteam/gemeente.

Aanmeldingen kinderen en jongeren

Een kind of jongere kan aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via zorgdomein of via telefonisch overleg (tel. 088-3581860).

Aanmeldingen Infant Mental Health

Jonge kinderen (0-6 jaar) kunnen aangemeld worden via het online aanmeldformulier, via zorgdomein of na telefonisch overleg (088 - 358 18 60).

Wij hebben contracten met de volgende gemeentes in Utrecht-West:
• De Ronde Venen
• Montfoort
• Oudewater
• Stichtse Vecht
• Woerden

Woerden ambulant

Adres

Iepenhof 1E
3442 GZ Woerden
088 358 18 60
088 358 45 13