Preventie

Vroegsignalering en ondersteuning op school in Noord-Holland

Vroegsignalering en ondersteuning op school in Noord-Holland

De laatste jaren zien we veel mentale uitdagingen bij jongeren. Leerlingen weten de weg naar hulp vaak niet te vinden en het onderwijs kampt met een tekort aan kennis over mentale gezondheid en heeft te weinig medewerkers om al deze leerlingen te ondersteunen en verder te helpen.

We vinden het belangrijk om:

 • de kennis van mentale gezondheid in het voorgezet onderwijs en de informele zorg te vergroten
 • de weg naar zorg te verkorten en te verduidelijken
 • ondersteuning te bieden ten aanzien van signaleren en vroeg interventie op scholen
 • het taboe op mentale gezondheid onder jongeren weg te nemen
 • voor de lange termijn: de druk op de voordeur te verminderen en zorgtrajecten te verkorten

Het scholenprogramma heeft als hoofddoel om preventief en tijdig problemen te signaleren onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Wij werken actief met een aantal scholen samen om mentale gezondheid te borgen op scholen. We  streven ernaar om de drempel tot hulp te verlagen in plaats van te wachten tot deze jongeren uiteindelijk bij ons aankloppen. We brengen onze expertise in de klas én op de school waarbij we vooral rekening houden met de wensen van leraren, mentoren en leerlingen.

Aanbod voor scholen

Het scholenprogramma bestaat uit:

Open up-sessies

We starten op een school met het uitrollen van deze sessies voor een bepaald leerjaar. Deze sessies hebben als doel mentale problemen bespreekbaar te maken, leerlingen te laten zien dat het oké is om je soms niet oké te voelen. Leerlingen weten zo dat ze niet alleen staan in hun uitdagingen. Voor de Open up-sessies wordt een rolmodel ingezet.

Begeleiding door een Youz zorgondersteuner

Deze behandelaar wordt vanuit Sparq Jeugdhulp aan een school gekoppeld om de mentale gezondheid op scholen te borgen en zorgt voor een directe lijn met de zorg.

De Youz zorgondersteuner is verantwoordelijk voor:

 • de borging van zorg op de scholen
 • de begeleiding en training van de gelukstrijders en mentoren
 • korte interventies bij leerlingen en opschaling naar de zorg indien nodig
 • het contact met de zorgcoördinatoren op de scholen om de samenwerking te onderhouden

Trainingen voor mentoren

In samenwerking met een school kijken we naar de wensen van de mentoren en passen daar een trainingsprogramma op aan. Het doel is vooral mentoren de tools te geven en te helpen in de begeleiding van leerlingen.  

Het gelukstrijdersprogramma

Voor elke school die meedoet en voor meerdere klassen tegelijk gaan we op zoek naar twee of drie gelukstrijders.

Een gelukstrijder:

 • staat samen met andere gelukstrijders klaar voor leerlingen op school
 • toont interesse en heeft oog voor wat er speelt bij medeleerlingen
 • krijgt van Youz tijdens schooltijd tips en trics over hoe om te gaan met iemand met mentale problemen en wie je hiervoor inschakelt
 • zorgt er samen met mentoren voor dat er op school aandacht is voor de mentale gezondheid van leerlingen

Alle gelukstrijders krijgen vier keer per jaar een training van Youz om hun rol op de juiste wijze te kunnen vervullen. Zij worden deskundig begeleid door een medewerker van Youz.

Samenwerking met partners

Samen kunnen we nog betere hulp bieden aan jongeren én vroegtijdig  signaleren op scholen. We zoeken daarom de samenwerking met andere partijen om ervoor te zorgen dat jongeren beschikken over een breed aanbod aan ondersteuning

Heb je ook interesse om met ons samen te werken of wil je meer informatie over het scholenprogramma? Neem dan contact met ons op!