Go to top
Onderdeel van

Verwijzers

Problemen met alcohol, drugs, gokken of gamen?

Youz adviseert en behandelt jongeren samen met het gezinssysteem.

Youz beschikt over gezondheidscoaches op verschillende scholen in de regio.

Youz is de deskundige ketenpartner voor zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, gemeenten, politie en andere organisaties.

Deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering intermediairs biedt professionals werkzaam binnen zorginstellingen, jongerenwerk en dienstverlening een training voor het herkennen van middelen, signaleren van gebruik en gespreksvaardigheden.

Training Open & Alert

Deskundigheidsbevordering wordt over het algemeen aangeboden in de vorm van de training Open & Alert. Dit is een gecertificeerde training ontwikkeld door het Trimbos Instituut en bestaat uit drie dagdelen. Het programma richt zich op het herkennen van middelen, het signaleren van gebruik en het trainen van (motiverende) gesprekstechnieken.

Drie tot zes maanden na de training vindt er een follow-up bijeenkomst plaats van drie uur om knelpunten met elkaar te bespreken en het geleerde te borgen.

Resultaat

Na de training heeft u basiskennis van de meest voorkomende en gebruikte middelen in Nederland, signaleringsvaardigheden ontwikkeld en gesprekvaardigheden eigen gemaakt. Met deze competenties bent u in staat om jongeren hulp en begeleiding te kunnen bieden rond problemen met het gebruik van middelen.

Training 'Iedereen gebruikt toch?'

Een training over verslaving en licht verstandelijke beperkten én over verslaving en gezin.

De training is een gecertificeerde training die zich specifiek richt op de impact en invloed van verslaving op jonge licht verstandelijk beperkte mensen, maar ook de rol en de impact op het gezin waar een verslaafd gezinslid deel van uitmaakt, wordt onder de loep genomen.

Resultaat

Na de training heeft u meer inzicht in de invloed van verslaving op beide thema's en vooral hoe u hier beter op in kunt spelen, dan wel op aan kunt sluiten. U doet niet alleen meer gerichte kennis op over de twee thema's, maar leert ook hoe dit beter te signaleren is en hoe hier u beter bij kunt aansluiten om zo goed mogelijke zorg te bieden.  

Inschrijven: Open & Alert

Bekijk de data en schrijf u in.

Inschrijven: Iedereen gebruikt toch?

Bekijk de data en schrijf u in.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze afdeling Vroegsignalering en geïndiceerde preventie.

Dáárom Youz:

  • De expert in middelengebruik bij jongeren
  • Jouw wensen staan voorop
  • Snel weten waar je aan toe bent, korte wachttijden
  • Veel kennis, veel experts in huis
  • Vergoed door de zorgverzekeraar