Informatie voor verwijzers

Zorgaanbod

Youz heeft een algemeen zorgaanbod en behandelingen toegespitst op psychiatrische aandoeningen. Hieronder een overzicht van het algemeen aanbod en het aanbod van specifieke behandelingen per psychiatrische aandoening.

Behandelplan

Youz stelt op basis van het probleem en de hulpvraag een behandelplan samen. Het behandelplan kan worden opgebouwd uit de volgende componenten:

 • Psycho-educatie voor de patiënt en de familie
 • Psychotherapie:
  • gesprekstherapie, EMDR of non-verbale therapie
  • individueel, met een groep of beide 
  • online, thuis, op school, in de wijk of bij Youz
 • Medicatie op indicatie
 • Cursussen, trainingen en activiteiten
 • Nazorg

Hieronder vind je een overzicht van specifieke behandelingen die wij voor verschillende klachten en stoornissen aanbieden.

ADHD, autisme en tics

 • ADHD diagnose in een dag
 • ADHD pubergroep online
 • ADHD psycho-educatie, ook online voor jongeren en ouders
 • Ik ben speciaal individuele psycho-educatie autisme
 • Pivotal response treatment voor jonge kinderen met (vermoeden van) autisme
 • Brusjesgroep voor broertjes en zusjes
 • Intensieve behandeling: Zeester 4-12 jaar of Pier 12+

Voor artsen en docenten in het basisonderwijs heeft Youz speciale cursussen ontwikkeld om aandoeningen als autisme te signaleren. Ook leren (huis-) artsen en docenten hoe zij het beste kunnen omgaan met deze kinderen.

Gedragsstoornis

 • Vriendenprogramma 9-12 jaar, groep 10 weken
 • Rots en water
 • Theraplay hechtingondersteunende speltherapie 2-12 jaar
 • Zelfcontrolegroep
 • Intensieve gezinsbehandeling
 • Klinisch observatie en behandeling: Koraal 6-12 jaar, Inktvis 9-15 jaar, Stormvogel 12-18 jaar
 • Schakenbosch in samenwerking met Jeugdformaat en Ipse de Bruggen.

Psychiatrische stoornis en delictgedrag - Het Palmhuis

 • Vriendenprogramma 9-12 jaar, groep 10 weken
 • EQUIP voor delinquenten 12-23 jaar, groep 20 weken
 • Schoolverzuimgroep 12-18 jaar, voor internaliserende en externaliserende stoornissen van 1 uur per dag tot 5 dagen per week, IVIO
 • Intensieve gezinsbehandeling
 • Multi dimensional family treatment (MDFT) behandeling in en met de omgeving 12-18 jaar, 6 maanden
 • Geweldloos Verzet (NVR) en licht verstandelijke beperking: de geweldloos verzet methode is goed toepasbaar in gezinnen met kinderen en/of opvoeders met een verstandelijke beperking.

Internaliserende stoornissen en infants

 • De dappere kat 8-18 jaar, individueel ook online
 • Denken + Doen = Durven 8-18 jaar, individueel
 • Doepressie 16-21 jaar, groep 15 weken, ook online
 • Running therapy loopgroep twee keer per week
 • Somatisch gerelateerde klachten
 • Floorplay speciale aandacht voor ontwikkeling, 0-7 jaar
 • Schoolfobie project individueel en groep, 12-18 jaar, duur gemiddeld 1,5 jaar
 • SOLK-spreekuur bij somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Infants

Trauma en persoonlijkheidsstoornis

 • EMDR
 • Dialectische gedragstherapie (DGT) 14-18 jaar, individueel en groep, 6 maanden
 • Klinische psychotherapie Mentaliseren bevorderende therapie (MBT) in verschillende vormen 
 • Ook voor second opinions of het meekijken met casussen op het gebied van hechting, trauma of persoonlijkheidsstoornissen kunt u contact met ons opnemen. Ons team van experts helpt u graag verder.

Psychiatrische stoornissen en licht verstandelijke beperking - De Banjaard

Diagnostiek en behandeling
Poliklinische behandeling in Den Haag, Zoetermeer en Gouda, aangepaste behandelmodulen:

 • Theraplay
 • EMDR
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag (slachtoffer/dader)
 • PRT
 • CGT
 • Speltherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Groepsbehandelingen: SoVa (voor 8-12 jaar en 12-16 jaar), TOM groep (6-12 jaar en 12-16 jaar), brugklasgroep, ASS voor kinderen en ouders
 • Intensief Ambulant Team (wekelijks outreachende zorg 6-23 jaar en op scholen)
 • Copinggroep, va. 12 jaar
 • Psychiatrische consultatie
 • IMH-team
 • Zomerbehandelweek en herfstbehandelweek
 • Sloep en Schuit, klinische afdelingen Dr. van Welylaan in Den Haag
 • Kayak, deeltijkbehandeling Dr. van Welylaan in Den Haag
 • Geweldloos Verzet (NVR) en licht verstandelijke beperking: De geweldloos verzet methode is goed toepasbaar in gezinnen met kinderen en/of opvoeders met een verstandelijke beperking. Om het goed begrijpelijk te maken voor deze gezinnen heeft De Banjaard deze methode aangepast.

Psychiatrische crisis en ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)

 • Assertive Community Team ((F)ACT) actieve benadering in de leefomgeving van de cliënt, zo intensief als nodig, zoekt ook zorgmijders op, 12+ Den Haag en Zoetermeer
 • Strandloper gastvrije open afdeling, de-escalatie en voorkomen crisis, 12+
 • Crisisopname Stern en Zilvermeeuw (tijdelijk gesloten), 12+
 • ​​Pelikaan: klinische afdeling voor observatie en diagnose