Overname van zorg Virenze

200x200+virenze.jpg

Virenze is per 1 januari 2018 vanwege een faillissement overgenomen door Youz, onderdeel van Parnassia Groep. We bieden u de mogelijkheid de huidige behandeling van uw kind voort te zetten en meestal bij de bij u bekende behandelaar, maar indien u dat wenst kunt u de behandeling ook bij een andere ggz-aanbieder voortzetten.

Parnassia Groep is een maatschappelijke organisatie die zorg verleent aan kinderen en jeugdigen, gezinnen en volwassenen in een groot aantal regio’s in Nederland, waar ook Virenze hulp biedt. Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. We helpen kinderen en jongeren met psychische en psychiatrische stoornissen met een breed behandelaanbod. De werkwijze van Youz sluit goed aan op die van Virenze.

Wat verandert er voor u?

Het doel van Parnassia Groep is om uw kind de beste zorg en ondersteuning te (blijven) verlenen. De behandeling van uw kind kan worden voortgezet bij Lucertis vanuit de bestaande locatie en meestal bij de bij u bekende behandelaar. Uw huisarts wordt ook via een brief geïnformeerd over de situatie.

Heeft u zich bij Virenze aangemeld, maar nog geen intake of gesprek gehad ook dan wordt er zo snel mogelijk met u contact opgenomen om een intake of vervolggesprek bij ons in te plannen.

Uw dossier

Wij proberen de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig om met het dossier van uw kind. Heeft u er bezwaar tegen dat Youz de behandeling van uw kind over neemt, dan kunt u dit aan uw behandelaar kenbaar maken. U kunt hierover ook contact opnemen met onze Informatieservice via het mailadres informatie@parnassiagroep.nl of telefoon 088-357 13 57.

Vergoeding

De gemeenten ondersteunen deze overname en blijven de behandeling vergoeden.  Is uw kind jonger dan 18 jaar, dan hoeft u niets te doen en loopt de vergoeding van uw zorg door.