Den Haag Lijnbaan

Op deze locatie bieden we basis GGZ met de expertise van Indigo voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen de 2 en de 23 jaar met psychische klachten. Dit doen we in nauwe samenwerking met andere betrokkenen. Wij bieden preventie, advies, begeleiding, onderzoek en kortdurende behandeling. Hierdoor is de zorg kort, efficiënt en gericht op snel herstel.

Ons aanbod:

Zorg gericht op kinderen, jongeren en jongvolwassenen (2-23 jaar), die last hebben van:

Daarnaast behandelen we kinderen en jongeren die reeds bekend zijn met een diagnose ADHD of een autismespectrumstoornis (ASS) die opnieuw een periode hulp nodig hebben en doen we basisdiagnostiek bij enkelvoudige problematiek.

Groepsaanbod:

  • Kinderen met overgewicht
  • Kinderen van ouders met psychiatrische / verslavingsproblematiek
  • Kinderen met zelfbeeldproblematiek

Onze werkwijze

De behandeling start met een intakegesprek waarbij we inventariseren wat de hulpvraag is en wat de problemen zijn. Na de intake wordt bepaald of de vraag past binnen de basis GGZ of ergens anders thuis hoort. Ouders worden hierbij betrokken. Voor jongeren vanaf 16 jaar gebeurt dit in overleg met de jongere. De behandeling wordt in overleg met het gezin bepaald en ingezet. Betrokkenheid van de ouders is hier ook weer van belang. Bij jongere kinderen wordt de behandeling via ouderbegeleiding geboden en worden ouders als co-therapeut ingezet.

Wat als er meer nodig is?

Soms heb je meer zorg nodig dan het basis GGZ team kan bieden. Samen met de jongere en de verwijzer kijken we naar een passende volgende stap en begeleiden we de jongere naar de juiste hulp. Doordat het team onderdeel is van Youz, zijn de lijnen naar de specialistische zorg kort.