Tot maart kunnen wij geen spoedaanmeldingen aannemen. Als dit te lang duurt, dan raden we aan contact op te nemen met een andere zorgaanbieder.

Maastricht Parallelweg

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of ernstigere problemen hebben. Ook hun gezin helpen wij. Ons doel is om iedereen weer een gewoon leven te laten ervaren. Dat doen wij samen en dichtbij.

Voor wie zijn we er

Wij helpen kinderen, jongeren en jongvolwassenen vanaf 0 tot 23 jaar (en/of hun ouders) die psychologische en/of psychiatrische klachten ervaren op een of meerdere levensgebieden (gezin, school, vrije tijd/leeftijdsgenoten).

Problemen die we behandelen

Bij ons werken mensen die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken en het behandelen van klachten die ontstaan uit:

IMH- team

Youz Limburg is ook gespecialiseerd in behandeling van zwangeren met zorgen over de aankomende komst van hun kindje, en/of met een risico op moeilijkheden in de afstemming/hechting. En in diagnostiek en behandeling van de ouder- kind interactie, alsook kindfactoren of een combinatie van beiden, voor baby’s, peuters en kleuters tot 6 jaar (tot groep 3). Lees meer over de zorg aan het jonge kind.

Hoe wij helpen

We hebben een zeer uitgebreid behandelaanbod en bieden diverse vormen van individuele psychotherapie zoals speltherapie, cognitieve gedragstherapie, inzicht gevende psychotherapie, schema focus therapie en psychomotorische therapie. Daarnaast bieden we medicamenteuze behandeling, ouderbegeleiding, gezins-/systeemtherapie, groepstherapie en online hulp (via Youz online). Ook hebben we diverse trainingen in groepsverband zoals sociale vaardigheidstrainingen specifiek voor autismespectrum problematiek, rots en water trainingen en mindfulness.

Preventie

In samenwerking met Mondriaan en Zuyderland verzorgen wij de preventie activiteiten in Zuid-Limburg. Samen met hen verzorgen we diverse trainingen voor kinderen en jongeren. Onder andere voor KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek) en KOV (Kinderen van Ouders met Verslavingsproblematiek), maar ook voor kinderen en jongeren die om een andere reden niet zo lekker in hun vel zitten en preventief ondersteuning kunnen gebruiken.

Voor dit preventieve aanbod is er geen verwijzing nodig en alle trainingen zijn gratis voor kinderen en jongeren.

Aangeboden trainingen:

  • KOPP op maat - op maat gesprekken voor kinderen en jongeren met ouders in behandeling bij de volwassenen GGZ
  • Brussencontacten op maat - gesprekken voor kinderen en jongeren met een broer of zus met GGZ problematiek
  • Piep zei de muis - groep voor ouders en kinderen van 4 – 8 jaar in gezinnen met veel stress en spanningen
  • Diverse KOPP/KOV groepen - voor kinderen en jongeren die opgroeien met een ouder met psychische en / of verslavingsproblematiek
  • Vriendenprogramma - training voor kinderen van 8 – 12 jaar, gericht op het bevorderen van mentale weerbaarheid, veerkracht en zelfvertrouwen
  • Head-Up - training voor jongeren van 13 – 17 jaar, gericht op het bevorderen van mentale weerbaarheid, veerkracht en zelfvertrouwen

Aanmelden via onze collega en tevens preventiemedewerker Anja Winten; a.winten@youz.nl

Ons team

Ons team bestaat uit veelal academisch geschoolde hulpverleners: kinder- en jeugdpsychiaters, basis-, gz- en klinisch psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, cognitief gedragstherapeuten, speltherapeuten, gezinstherapeuten/begeleiders, psychomotore therapeuten, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. We werken vanuit een multidisciplinaire visie, waarbij zowel kind als het gezin, alsook de
context (school, andere hulpverlenende instanties) nauw worden betrokken.

Samenwerkingen

De locaties van Youz in Limburg werken nauw samen met diverse organisaties, zoals University Maastricht, JENS, MUMC+, scholengemeenschappen en de sociale wijkteams van de gemeentes.

Bereikbaarheidsdienst binnen kantooruren

Youz Limburg biedt in alle vestigingen een bereikbaarheidsdienst voor ingeschreven cliënten. Niet-ingeschreven cliënten kunnen zich melden bij Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg. Dagelijks zijn hulpverleners beschikbaar om crisisinterventie (diagnostiek en begeleiding) te bieden. Er is sprake van een crisis bij (vermoeden van) psychiatrische problematiek en acuut gevaar voor het kind/jeugdige zelf of zijn/haar omgeving.

Aanmelden

Er is altijd een verwijzing nodig van een arts (huisarts, kinderarts of andere medisch specialist), een andere daarvoor bevoegde regiebehandelaar of een buurtteam/gemeente. Dagelijks bestaat er mogelijkheid tot telefonische consultatie voor verwijzers van 13:30 tot 14:00 uur.

Een kind of jongere uit iedere gemeente kan worden aangemeld via:

De actuele wachtijden per locatie zijn hier te vinden. We streven naar een vlotte doorstroom met een centraal aanspreekpunt voor de locaties in Limburg.

Folders