Rotterdam Pieter de Hoochweg polikliniek Youz verslavingszorg

Locatie Pieter de Hoochweg is een polikliniek en er werken ook diverse teams zoals veldwerk, preventie en WMO jongvolwassenen. Wij helpen jongeren en jongvolwassenen met verslavingsproblemen in de regio Rijnmond en Drechtsteden. We behandelen in de meeste gevallen op één van onze poliklinieken op afspraak.

Tijdens de eerste afspraak doen we verschillende onderzoeken. Aan het eind krijg je een voorstel van ons over hoe we je kunnen helpen. Meestal betekent dat, dat je gesprekken hebt. Verder heb je therapie via internet (e-health). Soms moet je eerst afkicken van de alcohol of drugs. Dan word je een tijdje opgenomen bij de  Youz kliniek .

Vroegsignalering en Geïndiceerde Preventie

De afdeling ‘Vroegsignalering en Geïndiceerde Preventie’ houdt zich bezig met preventieactiviteiten op het gebied van alcohol, drugs, gokken en gamen in de regio Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

De afdeling heeft als doel middelengebruik en problematisch gamen bij jongeren te voorkomen en terug te dringen. Youz geeft onder andere voorlichtingen en trainingen voor intermediairs die (in-)direct met jongeren te maken hebben. Er wordt beleidsadvies gegeven aan organisaties en evenementen en er worden consultaties geboden aan jongeren en ouders die problemen ervaren. Daarnaast biedt Youz voorlichting voor scholen en ondersteuning bij het implementeren van verschillende programma’s voor het onderwijs.

Het preventie-aanbod van Youz richt zich op school, vrije tijd, professionals en thuis.

Jeugdveldwerk

Jeugdveldwerk van Youz leidt jongeren toe naar zorg. Dat kan in de vorm van een WMO-arrangement zijn, maar ook ondersteuning vanuit een wijkteam, danwel ggz-behandeling voor de doelgroep jongeren die zorgmijdend zijn en dus bemoeizorg nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Daarnaast is Youz vanaf januari 2018 gestart met het uitvoeren van arrangementen binnen de WMO Extramuraal Jongvolwassenen. De arrangementen die worden uitgevoerd zijn samengesteld uit verschillende resultaatsgebieden en intensiteiten.