Voor wie

Wie we zijn. Specialistische zorg voor jeugd en gezin.

Lucertis, De Jutters en Youz verslavingszorg presenteren zich sinds 10 januari 2019 onder de naam Youz.

Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk. Wij werken op poli’s en digitale platforms, maar we bieden ook hoog-specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz), opname en crisisopvang. Youz werkt samen met de jongere, zijn of haar gezin en ieder ander die iets in het herstel kan betekenen.

Onze zorg richt zich op:

  • Vroege signalering zodat we tijdig en kort kunnen behandelen;
  • Het snel en dichtbij inzetten van expertise voor een optimale ontwikkeling van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen, ook in de wijk, op school en zo nodig bij het kind thuis;
  • Het verbeteren of herstellen van het contact met zijn/haar omgeving.

Verschillende specialismen

Wij bieden diagnostiek en behandeling voor alle psychiatrische stoornissen die bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen voorkomen, zoals:

Tijdig de juiste hulp

Je vindt ons op tientallen locaties door heel Nederland en in tal van wijken. 

De meeste behandelaren zijn psycholoog, psychotherapeut, psychiater, specialistisch verpleegkundige of (ortho)pedagoog. Zij hebben kennis van de ziektebeelden en werken dagelijks met kinderen en jongeren.

Onze medewerkers werken samen met andere professionals in de jeugd opvoedhulp en hulp voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB problematiek). Zo zorgen we ervoor dat kinderen, jongeren en (jong)volwassenen tijdig de juiste hulp krijgen. Bij Youz werken zo'n 1800 medewerkers die jaarlijks circa 15.000 kinderen en jongeren behandelen.

Ons bestuur/directie bestaat uit

Jozien Snijders, bestuurder
Jan van Schilt, bestuurder bedrijfsvoering
Jeroen Olthof, directeur bedrijfsvoering
Jacqueline Bailly, directeur ambulante zorg
Arlette van Amerongen, directeur klinische zorg
Berber van Beusichem, directeur innovatie en transformatie

Youz is onderdeel van Parnassia Groep