Nieuws

Nieuws van Youz

22 september 2020

200x200+pesten.jpg
Dit is de Week tegen Pesten. Het begin van het schooljaar is jaarlijks hét moment om te werken aan een gezellige klas waarin niet gepest wordt. Youz kan daar bij helpen.

Dit jaar is de Week tegen Pesten georganiseerd rond het thema Samen aan zet! Samen zorgen voor een goede sfeer in de groep, zodat alle leerlingen blij naar school kunnen gaan. Leerlingen moeten weten dat ze hun leraren kunnen vertrouwen zodat ze om hulp kunnen vragen als zij, of iemand anders uit de klas, getreiterd worden.

De drempel is hoog

Voor leerlingen die gepest worden is het een hoge drempel om dit te bespreken met hun mentor of andere volwassene. Kinderen verzwijgen het pesten vaak omdat dit grote gevolgen kan hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld nóg meer gepest worden. Ze zijn vaak bang dat volwassenen niet goed met de informatie omgaan. Dat ze het aan iedereen vertellen. Of dat ze de reputatie van huilebalk krijgen, omdat er bij volwassenen geklaagd is. Daarnaast vindt pesten ook steeds meer plaats op social media, wat aan het zicht van volwassenen is onttrokken.

Pesten brengt veel teweeg

Pesten heeft vaak een grotere impact op kinderen en jongeren dan voor buitenstaanders zichtbaar is. Het komt met gevoelens van schaamte, schuld en onmacht. Slachtoffers maken zich onzichtbaar om niet op te vallen en vermijden pesters zoveel mogelijk. Daardoor blijft het pesten vaak lang onopgemerkt. Negatieve opvattingen over de eigenwaarde ontstaan, worden gevoed en kunnen steeds meer wortelen, met vaak een laag zelfbeeld en stemmingsproblemen tot gevolg, die later ook op andere terreinen van het leven doorzingen en een obstakel vormen in het functioneren.

Wat kan Youz betekenen?

Kinderen en jongeren leren in een veilige omgeving vaardigheden om meer voor zichzelf op te komen en weerbaarder te worden in contact met leeftijdsgenoten. We zien dat dit ook een positief effect heeft op het zelfvertrouwen. Ook geven wij training aan kinderen en jongeren die veel piekeren en hierdoor angstig of somber worden.