Nieuws

Nieuws van Youz

26 juli 2019

200+x+200+digi+poli+%281%29.jpg

Sinds start september 2018 al meer dan 1.000 aanmeldingen. Bij de Digi Poli van Youz kunnen kinderen, jongeren en hun ouders terecht voor een behandeling die voor honderd procent online plaatsvindt.

Eén van de bijzondere en unieke mogelijkheden is dat er online groepsbehandelingen gegeven worden. Behalve het één-op-één contact via audio en video kunnen meerdere patiënten tegelijk op een interactieve manier in een groep hun verhalen en ervaringen delen.

Naast de vele aanmeldingen zien we dat de doelgroep de Digi Poli Jeugd waardeert. Patiënten, kinderen en jongeren tussen de 6 en 23 jaar, geven deze online behandelingen een 7,9. Ouders van patiënten die online worden begeleid scoren met een 8.1. Een groot voordeel voor jongeren en ouders is dat de behandeling ook buiten werktijd, in de avonduren, kan worden gevolgd vanuit eigen locatie.

Snel starten, ook groepen online

Youz is de enige zorgaanbieder die het mogelijk maakt om groepen online te kunnen geven. Er wordt landelijk gewerkt met relatief korte trajecten, wat ten goede komt aan de kosten en efficiëntie van de zorg, maar ook aan het terugdringen van de de wachtlijsten. Er kan bovendien binnen een maand gestart worden met een online behandeling bij de Digi Poli Jeugd.

Vragen over de Digi Poli Jeugd?

Stuur dan een mail naar digipolijeugd@youz.nl