Nieuws

Nieuws van Youz

04 september 2018

200x200+jongeren+detentie.jpg

Inge Simons,  GZ-psycholoog bij De Jutters in Zoetermeer, promoveert morgen op haar onderzoek Gezinsgericht werken binnen Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI).

Voor positieve behandelresultaten bij gedetineerde jongeren is ouderparticipatie uitermate belangrijk. Maar hoe richt je dat in? Inge ontwikkelde vanuit de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ) een programma van Gezinsgericht werken in de Jeugd Justitiële Inrichting.

Dit programma onderscheidt vier categorieën van ouderparticipatie: (1) ouders worden geïnformeerd, (2) ouders brengen tijd door met hun kind, (3) ouders zijn in gesprek met medewerkers, (4) ouders nemen deel aan het behandelprogramma. Simons onderzocht de haalbaarheid van dit programma en geeft in haar onderzoek een aantal tips om ouders meer te betrekken. 

Inge Simons werkt sinds dit jaar als GZ-psycholoog bij De Jutters in Zoetermeer.